Poniedziałek, 23 lipca 2018 roku
Aktualności
prof. zw. dr hab. inż. Janusz Szosland 07.01.2015r.
Targi BRUSSELS INNOVA 2014 21.11.2014r.
W bieżącym roku w Brukseli, w dniach 13-15 listopada, odbyły się jedne z najstarszych i największych na świecie targów wynalazków: 63 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014. Podczas tej wielkiej imprezy wystawienniczej wystawcy z 14 krajów zaprezentowali ponad 300 wynalazków z zakresu różnych dziedzin nauki i gospodarki.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zgłosił do udziału w targach trzy wynalazki, które zostały wysoko ocenione i nagrodzone przez Jury działające dla potrzeb Konkursu EUREKA zorganizowanego w ramach targów:
 • Kask bezpieczeństwa – opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych" - nagrodzony Złotym Medalem z Wyróżnieniem
 • Podkładka antyugięciowa – opracowana w ramach projektu: umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00 "Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano" – nagrodzona Srebrnym Medalem
 • Sposób polepszania własności użytkowych włókienniczych materiałów balistycznych. Hybrydowy układ balistyczny – opracowany przez ITB "MORATEX" przy współpracy z Katedrą Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Politechniki Łódzkiej, w ramach projektu badawczego nr N N508 62 99 40 pt. "Badania nad funkcjonalizacją materiałów balistycznych", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki – nagrodzony Srebrnym Medalem
Nagrody odebrała Pani dr inż. Elżbieta Witczak – Dyrektor ITB "MORATEX", podczas uroczystości wręczenia nagród w Brukseli.


Międzynarodowe Targi Wynalazczości INOVA CROATIA 2014 18.11.2014r.
W dniach 06-08.11.2014 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" wziął udział w Targach Wynalazczości INOVA CROATIA 2014, zorganizowanych w Osijek (Chorwacja), prezentując dwa wynalazki, które zostały wysoko ocenione przez Jury:

 • Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych, opracowane przez Konsorcjum:
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" – Lider
  Partnerzy:
  • MASKPOL S.A. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego;
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
  • Stanimex Sp.J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
  w ramach projektu rozwojowego nr O ROB 0020 01, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  nagrodzone Złotym medalem oraz Medalem i dyplomem Targów EUROINVENT przyznanym przez Forum Wynalazców z Rumunii

 • Kask bezpieczeństwa, opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych"

  nagrodzony Srebrnym medalem oraz Nagrodą specjalną i dyplomem od organizacji World Invention Intellectual Property AssociationsMiędzynarodowe Targi Wynalazczości BIS 2014 05.11.2014r.
W dniach 22-25 października 2014 r. w Londynie, odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazczości BIS 2014, podczas których wynalazcy z 15 krajów zaprezentowali 300 wynalazków z różnych dziedzin gospodarki. Targi organizowane są w Londynie co roku i ich misją jest łączenie innowacyjności z przedsiębiorczością.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" eksponował dwa wynalazki, które zostały wysoko ocenione przez Jury:

 • Kask bezpieczeństwa, opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych" - nagrodzony Złotym Medalem
 • Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych, opracowane przez Konsorcjum:
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" – Lider
  Partnerzy:
  • MASKPOL S.A. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego;
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
  • Stanimex Sp.J. S. Staniszewski, M. Staniszewski
  w ramach projektu rozwojowego nr O ROB 0020 01, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – nagrodzone Złotym MedalemTargi TTWW i konferencja INNOVATEX 2014 22.10.2014r.
Pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, a także Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi, odbyła się w dniach 16-17 października 2014 druga edycja Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz towarzysząca im konferencja INNOVATEX.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX wziął aktywny udział w konferencji, przedstawiając tematykę niektórych spośród obecnie realizowanych badań, poprzez wygłoszenie referatu oraz prezentację dwu posterów.
W hali organizatora - Międzynarodowych Targów Łódzkich - nie mogło także zabraknąć naszej ekspozycji, gdzie wykorzystaliśmy sposobność do nawiązania licznych, obiecujących kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi, co ma kardynalne znaczenie dla komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych, oraz pomaga znajdować klientów na usługi certyfikacji i na badania zlecone dla naszych akredytowanych laboratoriów.
Forum Gospodarcze 2014 20.10.2014r.
W dniach od 14 do 15 października 2014roku, odbywało się w Łodzi w hotelu Hilton, VII Europejskie Forum Gospodarcze. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane już po raz siódmy przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Celem Forum jest m.inn. stworzenie platformy pozwalającej na budowanie efektywnej współpracy nauki z biznesem. W czasie Forum prowadzono liczne dyskusje wokół wyselekcjonowanych branż, w tym między innymi innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody.

Forum towarzyszyła wystawa ofert firm produkcyjnych oraz sektora nauki.

ITB "MORATEX" prezentował rezultaty projektów badawczo-rozwojowych w postaci wyrobów oraz na posterach. Ekspozycję urozmaicały filmy na temat Instytutu i opracowanych wynalazków. Wśród promowanych osiągnięć były również produkty projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POIG.01.03.01-10-005/08-00 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".
Prezentowane rozwiązania badawcze ITB "MORATEX" (np. kamizelki kuloodporne, zestaw przeciwuderzeniowy dla Policji ), będące przykładami innowacyjnego włókiennictwa cieszyły się dużym zainteresowaniem Zwiedzających.

Wystawa IWIS 2014 20.10.2014r.
W dniach 14-16 października 2014 r. w Warszawie została zorganizowana pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014.
W bieżącym roku w tej ważnej międzynarodowej imprezie wystawienniczej dotyczącej wynalazczości wzięło udział ponad 100 z wystawców z 20 krajów, reprezentujących różne dziedziny nauki i gospodarki.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zgłosił do udziału w wystawie dwa wynalazki, które zostały wysoko ocenione przez Jury:
 • Kask bezpieczeństwa – opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych" - nagrodzony Złotym Medalem z Wyróżnieniem
 • Podkładka antyugięciowa – opracowana w ramach projektu: umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00 "Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano" – nagrodzona Srebrnym Medalem

Nagrody odebrała Pani dr inż. Elżbieta Witczak – dyrektor ITB "MORATEX", podczas uroczystości wręczenia nagród, w dniu 16 października 2014 r. w Warszawie.


Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2014 11.09.2014r.
W dniach 01-04 września 2014 r. w Kielcach odbyła się jedna z największych w Europie imprez wystawienniczych dotyczących przemysłu zbrojeniowego - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2014. W tegorocznym Salonie wzięło udział około 500 wystawców z całego świata prezentując najnowsze osiągnięcia w zakresie broni, amunicji, sprzętu i wyposażenia Wojska, Policji, Straży Granicznej i służb ratowniczych.
Podczas Salonu Instytut Technologii Bezpieczeństwa prezentował rezultaty projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, pt.: "Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)"- Umowa nr 0013/R/ID2/2011/01 o wykonanie i finansowanie projektu nr O ROB OO1301/ID 13/2, realizowanego przez Konsorcjum:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX",
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB,
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • Przedsiębiorstwo Delta Rescue,
 • Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "LESTER",
 • AMZ-KUTNO Sp. z o.o.

Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli służb biorących udział w akcjach ratowniczych prowadzonych podczas powodzi.


Targi Mody 10.09.2014r.
W dniach 29-31 sierpnia 2014 r. w Centrum Handlowym PTAK w Rzgowie koło Łodzi zorganizowane zostało pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego Forum Gospodarcze, w którym uczestniczył m.in. Lech Wałęsa. Forum towarzyszyły Targi Mody, w których wzięły udział jednostki naukowe, producenci wyrobów włókienniczych, kreatorzy mody i przedsiębiorstwa handlowe. W tym wydarzeniu uczestniczył Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX". Na powierzchni wystawienniczej 200 m2 zaprezentował ekspozycję zatytułowaną "Technologie ITB MORATEX na straży bezpieczeństwa. Moda i funkcjonalność umundurowania funkcjonariuszy służb MSW.". Pokazano ubrania strażackie, umundurowanie Policji, BOR oraz Straży Granicznej ze szczególnym wskazaniem wyrobów opracowanych przez Instytut na rzecz tych służb.
ITB MORATEX przedstawił m. in. rezultaty swoich prac badawczych dedykowanych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR, w tym rezultaty projektów opracowywanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Projekt nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

- Projekt, umowa nr WND-POIG.01.03.01-00-060/08 Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano.


Ptak Ptak


Targi Ptak Expo 2014 - Zdjęcia do pobrania (zip)


XI Międzynarodowa Wystawa
Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa "EDURA" 2014
23.06.2014r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" od wielu lat opracowuje wyroby chroniące zdrowie i życie strażaków oraz ułatwiające ich trudną i niebezpieczną pracę. Są to m. inn. ubrania trudno palne, skokochrony, kominiarki i rękawice trudno palne.
Mając cały czas na uwadze bezpieczeństwo strażaków, w tym również polskie służby ratownicze, ITB "MORATEX" przystąpił do realizacji projektu :
"Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)."
Nasi Partnerzy wspólnie z nami realizujący projekt to:
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
 • Delta Rescue
 • Zakład Pracy Chronionej-Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "LESTER"
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
 • AMZ Kutno Sp. z o.o
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ITB MORATEX" jest Liderem Projektu.
Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W dniach 12-16 maja na XI Międzynarodowej Wystawie Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa "EDURA" 2014 w Kielcach, zaprezentowano efekt 2,5 letnich prac: prototyp amfibii, rękawy przeciwpowodziowe oraz ukompletowania zestawów przeciwpowodziowych wraz z dostosowanymi do nich środkami transportu.
Zestaw został wysoko oceniony przez jury i nagrodzony Medalem Targów EDURA. Następnie zostanie przekazany do celów szkoleniowych i będzie wykorzystywany na najbardziej zalewowych terenach na południu Polski.

IPOEX PIKNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH - Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska przy naszej ekspozycjiIPOEX 2014 13.06.2014r.
XIth International conference IPOEX 2014 on Explosive materials, examination, application and safety was held on 3-5 June 2013 in Ustroń Zawodzie. Conference had around 120 participants from various Research Institutes, Universities and companies. Wide range of presentation concerned i.e. comparison of numerical methods for computation of the blast wave; comparison of field and numerical tests performed on the basis of the NATO AEP-55 requirements; possibility of application of shape memory materials in ballistic; rocket fuels; application and evidence of explosives in opencast mines; determination of the ground vibration zones as well as method of synthesis and modification of explosives. There were overall 27 presentation and 20 posters.

During poster session we have been presenting the poster describing the basic assumptions of the D-BOX - "Demining tool-BOX for humanitarian clearing of large scale areas from anti-personnel landmines and cluster munitions" Project.

IPOEX PIKNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH - Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska przy naszej ekspozycjiNauka dla Gospodarki 2014 10.06.2014r.
W dniach 03-06 czerwca b.r. został zorganizowany w Poznaniu Salon "Nauka dla Gospodarki", podczas którego instytuty badawcze i wyższe uczelnie prezentowały swój dorobek naukowy i wynalazczy. Patronat nad tą prestiżową wystawą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Gospodarki.
Salon odbył się w ramach największej polskiej imprezy wystawienniczej Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska, w której wzięło udział ponad 1000 wystawców z 30 krajów.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" podczas Salonu prezentował rezultaty następujących projektów:

 • Projekt WND-POIG.01.03.01-10-005/08: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych
  Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
 • Projekt WND-POIG.01.03.01-00-060/08: Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano
  Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0020 01: Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0013 01: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Prezentowana była również nowo opracowana kamizelka igłoodporna dla Służby Więziennej.

Ekspozycja Instytutu spotkała się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Noc muzeów 2014 26.05.2014r.
W ramach imprezy "Noc muzeów" organizowanej w nocy 17/18 maja b.r., Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" promował w Warszawie w pomieszczeniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rezultaty prac naukowo-badawczych możliwych do wykorzystania w jednostkach MSW:

 • Projekt WND-POIG.01.03.01-10-005/08: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych
  Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0020 01: Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego
  Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0013 01: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
  Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Wyroby Instytutu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających.
Ekspozycję zwiedziło 1200 osób.


VI Piknik Funduszy Europejskich – 01.05.2014, Manufaktura, Łódź 05.05.2014r.
W dniu 1 maja 2014 w wielu miastach Polski odbyła się kolejna – szósta edycja Pikniku Funduszy Europejskich. W tym roku impreza miała szczególny rozmach i oprawę, ponieważ łączyła się z 10-tą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wybrał na miejsce obchodów Rynek Manufaktury, trafnie przewidując wyjątkowo liczną publiczność, czemu sprzyjała łaskawa aura majówki.

W tych okolicznościach Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX wystawił na Pikniku ekspozycję informującą o projektach badawczych, które były dofinansowane z Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spośród ich puli, wybrano dwa realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, a mianowicie:
 • "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych, wykonane na bazie kompozytów włóknistych – ERGOBAL COMPOSITE", który już został zakończony, oraz
 • "Inteligentne pancerze pasywne z zastosowanie cieczy reologicznych ze strukturami nano - SMARTARMOUR".

Okazało się, że zwłaszcza tematyka tego drugiego projektu, nad którym wciąż pracują badacze Instytutu, budzi nadzwyczajne zainteresowanie szerokiej publiczności - bez względu na zawód, wykształcenie, wiek czy płeć. Każda demonstracja próbek cieczy o zaskakująco zmiennych właściwościach skupiała natychmiast wianuszek widzów, wywoływała serie pytań i zainteresowanie, które następnie przenosiło się na "praktyczne" rezultaty obu projektów, a mianowicie modele osobistych osłon balistycznych, jak kamizelki kuloodporne czy hełmy.
Wśród odwiedzających pojawili się m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego – pan Witold Stępień i Wojewoda Łódzki - pani Jolanta Chełmińska.
Intensywna promocja tematyki prac naukowo-badawczych i rozwojowych Instytutu, dofinansowanych przez Unię Europejską trwała pełne 8 godzin, bez chwili przerwy i mogłaby trwać dłużej, gdyby nie zamknięcie namiotu dla publiczności o godzinie 20:00, podyktowane względami organizacyjnymi.

PIKNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH - Media lubią MORATEX PIKNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH - Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska przy naszej ekspozycjiZłote medale na targach w Moskwie i Genewie 05.05.2014r.
Projekt rozwojowy "Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby uczestników końcowych", finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany przez konsorcjum w składzie:
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Lider
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • ZOSP RP – Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach
 • ARLEN S.A.
 • TEXA s.c.
 • Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego
w bieżącym roku brał udział w dwóch prestiżowych wystawach wynalazków: w Moskwie i Genewie.
Projekt ten został wysoko oceniony przez Jury Konkursowe i nagrodzony:
 • złotym medalem 17 Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes 2014" w Moskwie
 • złotym medalem 42 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w GenewieTromboguard, czyli opatrunek pierwszej pomocy 14.03.2014r.
W biuletynie ŁÓDŹ KREUJE INNOWACJE nr 1/2014 na str. 20 zamieszczono artykuł o naszym wspólnym wynalazku (ITB MORATEX, TRICOMED SA, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych). Zalety opatrunku, w tym jego jego innowacyjność, zostały docenione na Międzynarodowych Targach Poznańskich ITM 2011 oraz 62 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "Brussels Innova '' 2013, na których wyrób został nagrodzony złotymi medalami z wyróżnieniem.

Z treścią całego artykułu można zapoznać się pod adresem: http://www.miastoinnowacji.lodz.pl/aktualnosci_397,402.html"Płótno co się kulom nie kłania" 14.03.2014r.


W biuletynie ŁÓDŹ KREUJE INNOWACJE nr 1/2014 na str. 21-23 jest zamieszczony artykuł pt. "Płótno co się kulom nie kłania", w którym przedstawiono innowacyjne rozwiązanie ITB "MORATEX" kompozyt, – który skutecznie zatrzymuje odłamki i pociski. W Instytucie realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską, numer umowy UDA - POIG.01.03.01 – 10 – 005 - / 08 – 00 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" , w ramach którego opracowano wspomniane kompozyty. Znalazły one zastosowanie w kamizelkach kuloodpornych, tarczach i hełmach balistycznych oraz opancerzeniach środków transportu.

W artykule zamieszczona jest również opinia użytkownika tych wyrobów.

Z treścią całego artykułu można zapoznać się pod adresem: http://www.miastoinnowacji.lodz.pl/aktualnosci_397,402.htmlXXI Giełda Wynalazków 18.02.2014r.
W dniach 11 – 12 lutego 2014 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji organizowanych na całym świecie w 2013 roku.
Podczas Giełdy instytuty naukowe, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy prezentowali swoje osiągnięcia.
Wynalazki Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" wyróżnione w 2013 roku na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji, zostały wysoko ocenione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymały następujące nagrody:
 • Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych – dyplom i statuetkę
 • Morski odbijacz kątowy (MOK-N) Edycja 2012 – dyplom
 • Sposób modyfikacji właściwości kompozytowych płyt balistycznych - dyplom


Łódzkie uczone wyróżnione w Sztokholmie 11.02.2014r.
Dr Krystyna Barbara Wrześniewska-Tosik z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi otrzymała srebrny medal Europejskiej Społeczności Kobiet Wynalazczyń i Innowatorek (EUWIIN) za produkt przyjazny środowisku. Nagrodzono ją za "Matę włóknistą do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych".
Nagroda Europejskiej Społeczności Kobiet Wynalazczyń i Innowatorek to honorowe odznaczenie przyznawane kobietom w uznaniu ich osiągnięć oraz działalności związanej z wynalazczością i innowacją.
Podczas uroczystości w Sztokholmie, które odbyły się w dniach 27-28 listopada 2013 r. wyróżnionych zostało też siedem innych polskich badaczek, w tym cztery z Łodzi. Polskie badaczki odebrały specjalne wyróżnienia za inspirujące osiągnięcia – Specjal Recognition Award.
Otrzymały je:
 • dr hab. Danuta Ciechańska – dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi;
 • prof. dr Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, POLATOM w Otwocku;
 • bryg. dr hab. Marzena Półka – dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP;
 • dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz – dyrektor Instytutu Włókiennictwa w Łodzi;
 • dr Anna Waszkielewicz z Uniwersytetu Jagielońskiego;
 • dr inż. Elżbieta Witczak – dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi;
 • dr Krystyna Barbara Wrześniewska-Tosik z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.


Nagrody EUWIIN przyznawane są kobietom, których praca przekracza granice ich krajów, które są powszechnie poważane i których działalność naukowa znalazła uznanie w kraju i za granicą. Głównym celem wydarzenia jest promocja i wsparcie kobiet wynalazczyń i innowatorek. EUWIIN pracuje nad ustanowieniem parytetu płci w świecie wynalazków i innowacji poprzez włączenie kobiet do dialogu kształtującego politykę oraz strategię ekonomicznego i społecznego rozwoju Europy.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Ośrodka Enterprise Europe Network Przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Nr 1 styczeń 2014

Obchody Jubileuszu 60-lecia działalności ITB "MORATEX" 17.01.2014r.
03 grudnia w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbyła się uroczystość obchodów 60-lecia działalności Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

Na uroczystość przybyło ok. 300 zaproszonych gości. Swoją obecnością Jubileusz uświetnili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen.bryg.SG Marek Borkowski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Kowalski, przedstawiciele władz łódzkich: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Dariusz Banachowicz, Prezes SWP Elwira Zaręba, przedstawiciele SPWiR .Obecni byli przedstawiciele świata nauki, a wśród nich rektor Politechniki Łódzkiej prof. Bielecki, pracownicy firm współpracujących z Polski i zagranicy, pracownicy oraz emeryci Instytutu oraz przedstawiciele mas mediów. Przybyłych gości powitała Dyrektor Instytutu dr inż. Elżbieta Witczak , która wspólnie z Panem Krzysztofem Szusterem prowadziła uroczystość utrzymaną w konwencji benefisu, którego bohaterem w tym przypadku był Instytut. Uczestnicy uroczystości w sposób nadzwyczaj interesujący zostali przeniesieni w czasie do roku 1953, w którym to została powołana do życia placówka, wówczas jeszcze jako Laboratorium Przemysłu Tkanin Technicznych. I tak, podczas swobodnej rozmowy dwóch osób wspominających historię Instytutu popartą bardzo ciekawymi, wręcz unikatowymi zdjęciami i specjalnie na tę okazję zrealizowanym filmem, doszliśmy do chwili obecnej.

Przedstawione zostały również sylwetki poprzednich Dyrektorów oraz krótka charakterystyka ich działalności i osiągnięć zawodowych.

Benefis zakończyła prezentacja filmowa będąca podsumowaniem 60-letniego dorobku Instytutu.

Następnie Pani Dyrektor Instytutu dr inż. Elżbieta Witczak odbierała od wielu znakomitych gości gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, rozwoju Instytutu oraz osiągnięć naukowych.

Padło wiele podziękowań pod adresem pracowników, których codzienna praca i zaangażowanie przełożyły się na obecny sukces Instytutu.

Uroczystości towarzyszyła wystawa osiągnięć, która była tłem dla rysu historycznego i pokazywała najciekawsze rozwiązania techniczne nagrodzone za innowacyjność na przestrzeni lat 1953-2013.

Doniosłym oraz bardzo miłym momentem podczas uroczystości było uhonorowanie Pracowników Instytutu państwowymi i resortowymi odznaczeniami. Niniejsi Pracownicy otrzymali następujące medale:
 1. MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
  • DUSIO – KRASKA Iwona, FORTUNIAK Krystyna, GRABOWSKA Grażyna, KAZANEK Cecylia, LEDWOŃ Elżbieta, MARTYNOW Stanisław, PŁACHTA Krystyna, REDLICH Grażyna, WAŁĘZA Jadwiga
 2. MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:
  • KOLEŚNIKOWSKI Jacek
 3. ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI:
  • REDLICH Grażyna
 4. SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI:
  • FORTUNIAK Krystyna, WIBIK – HAŁGAS Bożena
 5. BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI:
  • BŁASZCZYK Joanna, WAŁĘZA Jadwiga
 6. ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ:
  • WITCZAK Elżbieta
 7. BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ:
  • CZERWIŃSKI Krzysztof, DZIŚNIEŃSKI Henryk
 8. ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  • dla Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 9. ZŁOTA HONOROWA ODZNAKASTOWARZYSZENIA WŁÓKIENNIKÓW POLSKICH
  • dla Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 10. ODZNAKA HONOROWA STOWARZYSZENIA POLSKICH WYNALAZCÓW i RACJONALIZATORÓW:
  • REDLICH Grażyna, GRABOWSKA Grażyna, WAŁĘZA Jadwiga
 11. MEDAL ZA ZASŁUGI DLA MARYNARKI WOJENNEJ RP:
  • BŁASZCZYK Wojciech, WNUK Adam.

Sympatycznym akcentem na zakończenie części oficjalnej był występ Pan Anny Srok -Hryń, która bardzo pięknie śpiewała piosenki z repertuaru Edith Piaf.

Uroczystość była znakomitą okazją do odświeżenia i nawiązania kontaktów, wymiany poglądów na temat rozwoju Instytutu oraz prowadzenia rozmów kuluarowych, w miłej, serdecznej i radosnej atmosferze.

Jubileusz 60 lat ITB Moratex 001 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 002 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 003 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 004 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 005 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 006 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 007 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 008 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 009 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 010 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 011 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 012 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 013 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 014 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 015 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 016 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 017 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 018 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 019 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 020 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 021 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 022 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 023 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 024 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 025 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 026 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 027 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 028 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 029 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 030 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 031 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 032 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 033 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 034 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 035 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 036 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 037 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 038 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 039 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 040 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 041 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 042 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 043 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 044 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 045 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 046 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 047 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 048 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 049 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 050 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 051 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 052 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 053 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 054 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 055 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 056 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 057 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 058 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 059 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 060 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 061 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 062 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 063 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 064 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 065 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 066 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 067 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 068 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 069 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 070 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 071 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 072 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 073 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 074 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 075 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 076 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 077 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 078 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 079 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 080 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 081 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 082 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 083 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 084 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 085 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 086 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 087 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 088 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 089 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 090 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 091 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 092 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 093 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 094 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 095 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 096 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 097 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 098 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 099 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 100 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 101 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 102 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 103 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 104 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 105 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 106 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 107 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 108 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 109 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 110 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 111 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 112 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 113 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 114 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 115 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 116 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 117 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 118 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 119 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 120 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 121 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 122 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 123 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 124 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 125 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 126 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 127 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 128 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 129 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 130 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 131 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 132 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 133 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 134 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 135 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 136 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 137 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 138 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 139 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 140 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 141 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 142 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 143 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 144 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 145 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 146 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 147 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 148 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 149 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 150 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 151 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 152 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 153 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 154 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 155 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 156 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 157 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 158 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 159 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 160 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 161 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 162 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 163 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 164 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 165 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 166 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 167 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 168 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 169 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 170 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 171 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 172 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 173 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 174 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 175 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 176 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 177 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 178 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 179 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 180 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 181 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 182 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 183 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 184 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 185 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 186 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 187 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 188 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 189 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 190 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 191 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 192 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 193 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 194 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 195 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 196 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 197 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 198 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 199 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 200 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 201 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 202 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 203 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 204 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 205 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 206 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 207 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 208 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 209 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 210 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 211 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 212 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 213 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 214 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 215 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 216 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 217 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 218 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 219 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 220 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 221 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 222 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 223 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 224 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 225 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 226 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 227 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 228 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 229 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 230 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 231 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 232 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 233 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 234 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 235 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 236 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 237 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 238 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 239 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 240 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 241 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 242 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 243 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 244 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 245 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 246 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 247 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 248 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 249 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 250 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 251 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 252 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 253 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 254 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 255 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 256 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 257 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 258 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 259 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 260 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 261 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 262 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 263 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 264 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 265 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 266 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 267 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 268 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 269 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 270 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 271 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 272 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 273 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 274 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 275 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 276 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 277 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 278 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 279 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 280 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 281 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 282 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 283 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 284 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 285 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 286 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 287 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 288 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 289 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 290 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 291 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 292 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 293 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 294 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 295 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 296 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 297 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 298 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 299 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 300 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 301 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 302 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 303 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 304 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 305 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 306 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 307 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 308 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 309 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 310 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 311 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 312 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 313 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 314 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 315 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 316 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 317 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 318 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 319 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 320 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 321 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 322 Jubileusz 60 lat ITB Moratex 323
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 001
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 002
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 003
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 004
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 005
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 006
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 007
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 008
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 009
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 010
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 011
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 012
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 013
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 014
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 015
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 016
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 017
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 018
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 019
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 020
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 021
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 022
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 023
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 024
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 025
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 026
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 027
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 028
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 029
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 030
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 031
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 032
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 033
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 034
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 035
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 036
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 037
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 038
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 039
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 040
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 041
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 042
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 043
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 044
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 045
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 046
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 047
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 048
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 049
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 050
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 051
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 052
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 053
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 054
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 055
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 056
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 057
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 058
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 059
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 060
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 061
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 062
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 063
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 064
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 065
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 066
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 067
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 068
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 069
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 070
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 071
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 072
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 073
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 074
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 075
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 076
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 077
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 078
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 079
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 080
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 081
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 082
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 083
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 084
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 085
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 086
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 087
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 088
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 089
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 090
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 091
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 092
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 093
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 094
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 095
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 096
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 097
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 098
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 099
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 100
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 101
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 102
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 103
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 104
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 105
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 106
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 107
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 108
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 109
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 110
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 111
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 112
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 113
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 114
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 115
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 116
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 117
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 118
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 119
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 120
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 121
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 122
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 123
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 124
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 125
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 126
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 127
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 128
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 129
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 130
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 131
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 132
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 133
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 134
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 135
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 136
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 137
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 138
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 139
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 140
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 141
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 142
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 143
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 144
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 145
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 146
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 147
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 148
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 149
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 150
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 151
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 152
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 153
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 154
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 155
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 156
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 157
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 158
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 159
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 160
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 161
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 162
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 163
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 164
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 165
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 166
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 167
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 168
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 169
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 170
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 171
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 172
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 173
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 174
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 175
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 176
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 177
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 178
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 179
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 180
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 181
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 182
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 183
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 184
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 185
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 186
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 187
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 188
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 189
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 190
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 191
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 192
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 193
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 194
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 195
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 196
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 197
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 198
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 199
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 200
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 201
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 202
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 203
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 204
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 205
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 206
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 207
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 208
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 209
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 210
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 211
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 212
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 213
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 214
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 215
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 216
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 217
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 218
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 219
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 220
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 221
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 222
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 223
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 224
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 225
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 226
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 227
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 228
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 229
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 230
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 231
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 232
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 233
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 234
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 235
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 236
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 237
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 238
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 239
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 240
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 241
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 242
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 243
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 244
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 245
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 246
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 247
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 248
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 249
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 250
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 251
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 252
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 253
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 254
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 255
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 256
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 257
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 258
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 259
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 260
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 261
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 262
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 263
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 264
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 265
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 266
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 267
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 268
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 269
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 270
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 271
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 272
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 273
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 274
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 275
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 276
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 277
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 278
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 279
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 280
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 281
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 282
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 283
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 284
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 285
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 286
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 287
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 288
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 289
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 290
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 291
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 292
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 293
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 294
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 295
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 296
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 297
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 298
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 299
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 300
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 301
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 302
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 303
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 304
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 305
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 306
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 307
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 308
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 309
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 310
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 311
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 312
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 313
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 314
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 315
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 316
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 317
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 318
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 319
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 320
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 321
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 322
 • Jubileusz 60 lat ITB Moratex 323

Zdjęcia do pobrania - archiwum ZIP (67 MB)
XIII International Conference 31.12.2013r.
W ramach konferencji 'The Latest Trends in the Construction and Applications of Ballistic Armour' zostało przedstawionych 36 prezentacji w 9 równoległych sesjach:
 • Breakthrough technologies (I, II),
 • Evaluation of the ballistic products (I, II, III),
 • New ballistic products (I, II),
 • New materials applicable in ballistic protections (I),
 • Ideas, Research & Commercialization.

Sesje tematyczne przedstawiały dokonania w zakresie projektowania, użytkowania oraz oceny osłon balistycznych. W konferencji uczestniczyli naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Rosji, Holandii, Niemiec, USA.

Patronat nad konferencją objęli: Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.

Wszystkim prezentującym oraz uczestnikom gratulujemy wysokiego poziomu merytorycznego !Jubileusz 60-lecia
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
21.11.2013r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w 2013r obchodzi jubileusz 60-lecia swojej działalności. Jest to szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ niewiele instytucji ma tak długą historię i przetrwało trudne warunki konkurencji w dobrej kondycji ekonomicznej do chwili obecnej. Żeby to uczcić, Dyrekcja Instytutu wspólnie z Radą Naukową, podjęła decyzję o zorganizowaniu uroczystych obchodów 60-lecia, które będą odbywać się w dwóch etapach.

W dniu 03 grudnia 2013 r zaplanowano spotkanie wszystkich tych, którzy tworzyli i nadal tworzą nasz Instytut - byłych i obecnych Pracowników, Przedstawicieli ministerstw, władz lokalnych, placówek naukowych oraz firm komercyjnie współpracujących. Uroczystość odbędzie się w miejscu, które dokumentuje dzieje nauki, z którą od zarania jest związany Instytut – w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

W następnych dniach, 04 i 05 grudnia 2013 r odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce, nad którą Instytut pracował przez ostatnie 20 lat - "Najnowsze trendy w konstrukcji i zastosowaniu osłon balistycznych". Będzie to już XIII konferencja z tego cyklu, który powstał dzięki współpracy trzech instytutów badawczych - Instytutowi Stali z Moskwy, Centrum Naukowemu Materiałów o Wysokiej Wytrzymałości z Chotkowa k/ Moskwy oraz Instytutowi Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

W konferencji będą uczestniczyć Przedstawiciele nauki, Producenci oraz Użytkownicy osłon balistycznych z Polski oraz z zagranicy. Wydarzenie to będzie mieć odzwierciedlenie w mass mediach - w TV, prasie specjalistycznej, radiu oraz w Internecie.

Lista sponsorów


62 Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii
BRUSSELS INNOVA 2013
19.11.2013r.
W dniach 14-16 listopada 2013 w Brukseli odbyła się 62 Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2013.

Tym razem reprezentacja Polski była wyjątkowo silna, a Instytut Technologii Bezpieczeństwa przywiózł z wystawy aż cztery trofea.

Złotym medalem z wyróżnieniem nagrodzono wynalazek "Mobilne laboratorium do wykrywania odcisków palców – NUS", który powstał we współpracy czterech podmiotów: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", Centralne Laboratorium Kryminalistyki, PSO MASKPOL S.A. i STANIMEX Sp. J.
Autorami wynalazku są: W. Błaszczyk, M. Fejdyś , I. Kucińska-Król, E. Witczak, A. Wnuk, J. Strzelczyk, P. Sykuła, L. Lewandowski, Z. Bojanowski, E. Rogoza, K. Drzewiecka, A. Chyczewska

Laboratorium NUS (Namiot do Ujawniania Śladów) jest przeznaczone na użytek służb kryminalnych Policji. NUS składa się z trzech podstawowych części: namiot właściwy, systemy operacyjne oraz źródła skompresowanego powierza i energii elektrycznej. Konstrukcja nośna namiotu to pneumatyczny stelaż, dlatego po spakowaniu produkt zajmuje mało miejsca w transporcie i przechowywaniu. Namiot ma dwie powłoki - zewnętrzną, na stałe połączoną ze stelażem, oraz wymienną powlokę wewnętrzną.

Systemy operacyjne NUS są wykorzystywane do:
 • generowania par kwasu cyjano-akrylowego;
 • zapewnienia wymaganych warunków środowiska w strefie testowej;
 • pochłaniania par kwasu cyjano-akrylowego po zakończeniu testu.

NUS oferuje możliwość bezpośredniej obserwacji badanego obiektu i monitorowania procesu ujawniania śladów daktyloskopijnych poprzez moduł sterujący zainstalowany na zewnątrz namiotu.


Złotym medalem z wyróżnieniem nagrodzono wynalazek "TROMBOGUARD® - opatrunek pierwszej pomocy", który powstał we współpracy Instytutu MORATEX oraz Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, a także TRICOMED S.A.
Autorami wynalazku są : M. Kucharska, A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, M. H. Struszczyk, K. Fortuniak, M. Smiałkowska-Opałka, S. Tarkowska, E. Witczak, A. Rogaczewska, I. Płoszaj, P. Andziak, W. Witkowski, B. Gruchała

Hemostatyczny opatrunek TROMBOGUARD® jest przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran oraz hamowania krwotoków, jak również do ochrony ran przed wpływami skrajnych warunków. Jest to opatrunek trójwarstwowy, składający się z chłonnej warstwy hydrofilowej pianki poliuretanowej, powlekanej aktywną warstwą składającą się z chitozanu, alginianu sodowo-wapniowego oraz soli srebra. Zewnętrzną powłokę opatrunku stanowi membrana wykonana z elastomeru poliuretanowego, wykazująca selektywną paroprzepuszczalność.

Złotym medalem nagrodzono wynalazek "Morski Odbijacz Kątowy typ Nieautonomiczny (MOK-N) Edycja 2012", który powstał w naszym Instytucie.
Autorami wynalazku są: Elżbieta Witczak, Adam Wnuk, Wojciech Blaszczyk, Iwona Kucińska-Król

Odbijacze kątowe są wykorzystywane na morzu, jako pozorowane cele. Podstawowym przeznaczeniem urządzenia jest odbijanie fal radarowych w kierunku źródła, tworząc w ten sposób pozorowany cel. Nieautonomiczny odbijacz kątowy zaprojektowano dla sił specjalnych Marynarki Wojennej. Może on być także wykorzystywany przez inne służby Ministerstwa Obrony Narodowej, takie jak wojska inżynieryjne. Zadaniem odbijacza jest odwodzenie rakiet od celów takich jak własne okręty lub cele naziemne, poprzez tworzenie wabików w postaci:
 • pojedynczych odbijaczy holowanych za okrętem przebywającym morze;
 • odbijaczy wyrzucanych z pokładu okrętów, niebezpośrednie systemy anty-rakietowe;
 • odbijaczy ustawionych w pobliżu zakotwiczonych okrętów;
oraz jako kamuflaż radarowy lub makieta:
 • okrętów stojących w porcie;
 • okrętów stojących na kotwicowisku;
 • grup okrętów przemierzających morze;
 • portów i stoczni;
 • platform pływających;
 • nabrzeży;
 • innych obiektów na powierzchni.

Srebrnym medalem nagrodzono wynalazek "Metoda Modyfikacji Właściwości Kompozytowych Płyt Balistycznych", który powstał we współpracy Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" oraz Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
Autorami wynalazku są: Marcin H. Struszczyk, Przemysław Litwa, Janusz Rosiak, Piotr Ulański, Krzysztof Hodyr, Sławomir Kadłubowski, Alicja K. Olejnik, Radosław Wach

Przedmiotem wynalazku jest metoda modyfikacji właściwości kompozytowych płyt balistycznych, wykonanych z poliolefin lub poliolefin połączonych z para-aramidami (kompozyty hybrydowe), polegająca na poprawianiu ich odporności i sztywności poprzez ekspozycję na promieniowanie radiacyjnego. Istotą wynalazku jest napromieniowanie wykończonych kompozytowych płyt balistycznych wykonanych z włókien poliolefinowych lub hybrydy z włókien poliolefinowych i para-aramidowych na promieniowanie przyspieszonych elektronów.
Promieniowanie powoduje sieciowanie poliolefin, a przez to poprawienie odporności i sztywności, co przekłada się na podwyższoną odporność balistyczną - parametr, który jest krytyczny dla oceny płyt balistycznych oraz znacząco poprawia bezpieczeństwo osób korzystających z osłon balistycznych zmniejszając ryzyko potencjalnych urazów narządów wewnętrznych nawet w przypadku braku penetracji osłony balistycznej.


Wystawa BRUSSELS INNOVA jest coroczną okazją do wręczania przez Burmistrza Brukseli odznaczeń za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości. W tym roku Kapituła Komisji Odznaczeń Belgii ds. Wynalazczości przyznała
 • Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości dla pani prof. Grażyny Redlich,
 • Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości dla pani Dyrektor Elżbiety Witczak.

Gratulujemy!

Konferencja i Targi InnovaTex 2013 22.10.2013r.
W dniach 17 – 18 października 2013 r. w Łodzi po raz pierwszy zostały zorganizowane Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych oraz Konferencja Technicznych i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych InnovaTex 2013.

Obie te imprezy zostały zorganizowane pod patronatem Ministra Gospodarki i miały na celu promocję nowatorskich wyrobów i technologii dotyczących technicznych wyrobów włókienniczych, stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki oraz do celów specjalnych.
Podczas konferencji specjaliści z wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych wygłosili ponad 60 interesujących referatów przedstawiających rezultaty dotychczasowych prac oraz nowe kierunki badań naukowych w tym zakresie. Efekty prowadzonych prac były przedstawione również na towarzyszących konferencji Targach Technicznych Wyrobów Włókienniczych, w których wzięło udział ponad 30 wystawców reprezentujących wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, producentów i dystrybutorów technicznych wyrobów włókienniczych.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” na targach prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”, finansowanego przez Unię Europejską oraz przedstawił finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowane w Instytucie następujące projekty:
 • Namiot do ujawniania śladów parami estru cyjanoakrylowego,
 • Wyspecjalizowany zestaw przeciwpowodziowy,
 • Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki,
 • Nowoczesna trudnopalna i ergonomiczna kamizelka skrytego noszenia.

Podczas targów i na sali konferencyjnej prezentowane były również opracowane przez ITB „MORATEX” w innych projektach osobiste osłony balistyczne, komplet przeciwuderzeniowy oraz ubranie dla straży pożarnej.Postępy w pracach projektu "ŻYWIOŁ" 15.10.2013r.
W dniach 2-05.10.2013r. na terenie obszaru zalewowego w powiecie buskim zorganizowano spotkanie robocze w ramach projektu: "Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalny ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)" nr O ROB 0013 01/ID13/2. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Konsorcjum: CNBOP, AMZ, Delta Rescue, Lester, ITB MORATEX, WSZiP im. Heleny Chodkowskiej, SGSP.

Spotkanie obejmowało zapoznanie wszystkich uczestników:
 • ze stanem realizacji projektu w 22 miesiącu trwania prac,
 • z terenem zalewowym przewidzianym do ćwiczeń,
 • z ćwiczeniami na terenie gminy Pacanów, z udziałem rozwiązań opracowanych w projekcie.

Ćwiczenia były filmowane i powstanie z tego materiał służący promocji projektu. W towarzystwie przedstawicieli miejscowych władz ćwiczenia obserwowała Pani Dyrektor Elżbieta Witczak, która uczestniczyła w spotkaniu w dniu 04.10.2013r.Kalejdoskop innowacji. Spójrz w przyszłość 08.10.2013r.
W dniu 5 października 2013 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" uczestniczył w zorganizowanej w Warszawie imprezie promującej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka p.t.: "Kalejdoskop innowacji. Spójrz w przyszłość". Impreza została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i jej celem było rozpowszechnienie informacji o Programie i prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach Programu.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 p. t.: "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".
Opracowane w ramach Projektu osobiste ochrony balistyczne prezentowane na wystawie, takie jak kamizelki i hełmy kuloodporne oraz tarcze i płyty balistyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

prof. dr inż. Witold Łuczyński 13.09.2013r.
KONFERENCJA FORESIGHT 26.06.2013r.
W dniu 18 czerwca 2013 r. konsorcjanci biorący udział w realizacji projektu "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zorganizowali w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie konferencję Foresight pod hasłem "Utkajmy przyszłość".
Celem konferencji było zaprezentowanie wizji strategicznego programu badawczego i założeń dla polityki innowacyjnej rozwoju nowoczesnego włókiennictwa jako branży kluczowej dla rozwoju gospodarki, rolnictwa, medycyny i transportu, szeroka promocja firm i instytucji naukowych, tworzenie więzi kooperacyjnych i biznesowych.
Podczas konferencji wygłoszonych zostało szereg interesujących referatów przedstawiających możliwości zastosowania technologii włókienniczych w wielu dziedzinach gospodarki, dających podstawy do uznania włókiennictwa jako przemysłu strategicznego w polskiej gospodarce podobnie jak w gospodarkach wielu rozwiniętych krajów. Konferencja była ilustrowana pokazem nowoczesnych wyrobów włókienniczych stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" przedstawił zastosowanie technologii włókienniczych w wytwarzaniu nowoczesnych ochron balistycznych i przeciwuderzeniowych przeznaczonych dla służb bezpieczeństwa wewnętrznego.Salon "Nauka dla Gospodarki" 11.06.2013r.
W dniach 04 – 07 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbyła się największa impreza wystawiennicza w Polsce - Międzynarodowe Targi "Innowacje – Technologie – Maszyny – Polska 2013".
W Targach wzięło udział ponad 1000 wystawców z 30 krajów, prezentując nowości z zakresu maszyn i technologii. Podczas tej imprezy został również zorganizowany Salon "Nauka dla Gospodarki", gdzie jednostki naukowo-badawcze oraz wyższe uczelnie prezentowały osiągnięcia, które mogą być zastosowane w różnych dziedzinach gospodarki.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował rezultaty projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, projektów rozwojowych oraz projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Międzynarodowe Targi Poznańskie doceniając wieloletnią współpracę w ramach upowszechniania nauki polskiej oraz z okazji Jubileuszu 60–lecia Instytutu, uhonorowały ITB "MORATEX" okolicznościową statuetką i dyplomem. Odznaczenia te, podczas uroczystości otwarcia Targów w dniu 04 czerwca 2013 r, odebrała dr inż. Elżbieta Witczak, Dyrektor ITB "MORATEX".
Podobnie jak w poprzednim roku Pan Bronisław Komorowski Prezydent R. P. zwiedził Targi zapoznając się z prezentowanymi nowościami.112 Międzynarodowe Targi Wynalazczości "Concours Lepine" 17.05.2013r.
W dniu 12 maja b.r. w Paryżu zakończyły się 112 Międzynarodowe Targi Wynalazków "Concours Lepine", zorganizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.
W 2013 roku w targach wzięli udział wystawcy z 14 krajów prezentując ponad 500 rozwiązań innowacyjnych z różnych dziedzin, w tym polscy wynalazcy zgłosili do udziału w targach 31 wynalazków oraz 10 projektów design. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" na targach prezentował dwa wynalazki:
 • Morski odbijacz kątowy typ nieautonomiczny (MOK-N) Edycja 2012 – nagrodzony Brązowym medalem
  W rozwiązaniu wraz z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" uczestniczyła firma Sportis S.A.
 • Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych – nagrodzone Srebrnym medalem
  W rozwiązaniu wraz z Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" uczestniczyły firmy: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL Spółka Akcyjna Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Firma STANIMEX Spółka Jawna S. Staniszewski, M. Staniszewski
Targi EUROPOLTECH 2013 22.04.2013r.
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są organizowane w Warszawie co dwa lata od 2003 roku. W bieżącej edycji targów zorganizowanej w dniach 17-19 kwietnia 2013 roku wzięło udział około 150 wystawców, prezentując swój dorobek z zakresu sprzętu i wyposażenia służb policyjnych i formacji bezpieczeństwa państwa.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" na targach promował namiot do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego, oraz rezultaty projektów, w których brał udział, współfinansowanych przez Unię Europejską, a szczególnie projektu "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", w wyniku którego powstały prezentowane na targach osobiste osłony balistyczne: hybrydowy hełm kuloodporny, tarcza balistyczna oraz kamizelki kuloodporne przeznaczone dla formacji bezpieczeństwa państwa. Promowana była też działalność Zakładu Certyfikacji Wyrobów, Laboratorium Badań Balistycznych i Laboratorium Badań Metrologicznych.

Prezentowane przez Instytut osiągnięcia oraz działalność laboratoryjna i certyfikacyjna spotkały się z dużym zainteresowaniem osób zwiedzających targi.Ustanowienie Centrum naukowo-przemysłowego 15.04.2013r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" i Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL", zawarły umowę o utworzeniu Centrum naukowo-przemysłowego pod nazwą BALLStrag w celu podjęcia przez strony współpracy w obszarze badań, oraz wdrożeń szeroko rozumianych ochron balistycznych.

Do zadań Centrum należy w szczególności:
 1. Wspieranie i koordynowanie działalności podmiotów wchodzących w skład Centrum;
 2. Współdziałanie w realizacji wdrożeń wyników prac naukowo-technicznych Centrum;
 3. Inicjowanie tworzenia i korzystania z dużej infrastruktury badawczej;
 4. Organizowanie okresowej wymiany pracowników i studentów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Centrum;
 5. Realizacja programów staży pracowników naukowych, posiadających stopień naukowy doktora w jednostkach Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców;
 6. Inicjowanie i koordynowanie udziału jednostek Centrum w międzynarodowych programach badawczych;
 7. Pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich.
Komercjalizacja wyników projektu 08.04.2013r.
Rezultaty projektu "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-10-005/08-00, zostały skomercjalizowane na zasadach rynkowych. Zostaną one wdrożone do produkcji w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy licencyjnej.
Są to:
 1. Kompozycje materiałowe do opancerzenia środków transportu i zabezpieczeń obiektów stałych (wariant I i II), warstwowa osłona antyrykoszetowa (kulochwyty);
 2. Wkłady balistyczne do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych (3 warianty);
 3. Tarcza balistyczno-maskująca;
 4. Hełmy kulo- i odłamkoodporne
Śląski Klaster Nano 15.03.2013r.
ITB "MORATEX" dołączył do Śląskiego Klastra Nano
(http://www.nanoslask.pl/)Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 28.02.2013r.
W dniach 17 – 18 października 2013 roku, w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym MTŁ, Łódź al. Politechniki 4, zostaną zorganizowane po raz pierwszy Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych, na których prezentowane będą wyroby włókiennicze o specjalnym przeznaczeniu, m. in. medtekstylia, biotekstylia, geotekstylia, tekstylia stosowane w ochronie balistycznej i przeciwuderzeniowej i inne.
Równolegle z targami odbędzie się Konferencja Technicznych Specjalnych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX 2013.
Miło nam zakomunikować, że Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" jest jednym z patronów merytorycznych obu imprez.
Zapraszamy do udziału w tych interesujących wydarzeniach popularyzujących prace naukowe i zastosowanie technicznych wyrobów włókienniczych w różnych działach gospodarki.
Szczegółowych informacji na temat Konferencji udzieli Pani Katarzyna Pieklak
tel. 42 631 33 38, 507 243 752, e-mail: katarzyna.pieklak@op.pl Szczegółowych informacji na temat Targów udzieli Pani Edyta Winiarska
tel. 42 638 64 84, 605 672 517, e-mail: e.winiarska@mtl.lodz.plXX Giełda Wynalazków 11.02.2013r.
W dniach 05 – 07 lutego 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się jubileuszowa XX Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji w 2012 roku. Wystawa ta organizowana jest co roku i eksponowane na niej są polskie wynalazki, które zostały nagrodzone na targach i wystawach organizowanych na całym świecie w roku poprzedzającym Giełdę.
Podczas XX Giełdy Wynalazków ITB "MORATEX" prezentował następujące wynalazki:
 • Hybrydowy hełm kuloodporny
  Nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2012 w Warszawie
 • Pakiet składający się z dwóch patentów:
  - Dzianina ażurowa antyelektrostatyczna
  - Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych
  Nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazków BRUSSELS EUREKA 2012 w Brukseli
 • Pakiet składający się z dwóch patentów:
  - Tkanina maskująca
  Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych
  Nagrodzony srebrnym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazków BRUSSELS EUREKA 2012 w Brukseli

Wszystkie prezentowane na Giełdzie przez ITB "MORATEX" wynalazki zostały nagrodzone dyplomem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Targi BRUSSELS EUREKA 2012 26.11.2012r.
W dniach 15 – 17 listopada 2012 r. odbyły się w Brukseli 61 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2012, na których prezentowane były wynalazki z całego świata z różnych dziedzin nauki i gospodarki.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował dwa wynalazki, które zostały wysoko ocenione przez Jury i nagrodzone medalami:

ZŁOTY MEDAL otrzymał pakiet składający się z dwóch wynalazków:
 1. Dzianina ażurowa antyelektrostatyczna
 2. Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych
SREBRNY MEDAL otrzymał pakiet składający się z dwóch wynalazków:
 1. Tkanina maskująca
 2. Sposób zwiększania zakresu maskowania materiałów włókienniczych

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego dla ITB "MORATEX" 9.11.2012r.
W dniu 7 listopada 2012r na uroczystej gali, towarzyszącej V Europejskiemu Forum Gospodarczemu, w hotelu Andel's wręczono Nagrody Gospodarcze Województwa Łódzkiego.
Nagrody są przyznawane od 9 lat przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" został uhonorowany nagrodą w kategorii "Innowacyjność".
Rozwiązanie ITB "MORATEX" pt. "Nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta" zgłosiła do konkursu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nagrodzone rozwiązanie ma swoje praktyczne odzwierciedlenie w postaci wdrożenia technologii do praktyki przemysłowej, użytkowe poprzez stosowanie w oddziałach prewencji Policji (również podczas Euro 2012), ochrony własności przemysłowej wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu (5 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP).
Wystawa IWIS 2012 23.10.2012r.
W dniach 16 – 19 października 2012 r. w Warszawie została zorganizowana pod patronatem Prezydenta RP VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2012.

W wystawie wzięły udział wyższe uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa innowacyjno – wdrożeniowe i indywidualni wynalazcy z wielu krajów, przedstawiając wynalazki z różnych dziedzin nauki i gospodarki.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" promował hełm hybrydowy kulo- i odłamkoodporny opracowany w ramach projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".

Prezentowany hełm uzyskał wysoką ocenę Jury i został nagrodzony Złotym Medalem.
Rada Naukowa ITB "MORATEX"
IX Kadencja (2012-2016)
04.10.2012r.
W dniu 26 września 2012 r. odbyło się w ITB "MORATEX" inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej IX Kadencji.
W posiedzeniu udział wzięli również Członkowie Rady Naukowej VIII Kadencji.
Członkom ustępującej Rady podziękowania złożyła Pani Jolanta Zaborska - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru MSW, Pan prof. dr hab. n. med. Jan Henryk Goch - przewodniczący Rady VIII Kadencji oraz Pani dr inż. Elżbieta Witczak - Dyrektor Instytutu. Dyrektor Zaborowska dokonała prezentacji nowo powołanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Członków Rady oraz Członków wybranych spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych ITB "MORATEX". Wszystkim Członkom złożyła serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz Instytutu.
Zgodnie z Regulaminem Rady, w trakcie posiedzenia ukonstytuowało się Prezydium Rady, w skład którego zostali wybrani:
prof. dr hab. n. med. Jan Henryk Goch Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marek Snycerski Wiceprzewodniczący
dr Iwona Kucińska-Król Wiceprzewodnicząca
Sekretarzem Rady Naukowej ITB "MORATEX" została dr inż. Magdalena Olejnik


DEFENDER za pontonowy most kasetowy do budowy
mobilnych przepraw mostowych
11.09.2012r.
W dniach 03 – 06 września 2012 r. w Kielcach odbył się XX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2012 – coroczna największa w Polsce i jedna z największych w Europie impreza wystawiennicza z zakresu przemysłu obronnego.
Salon został zorganizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Bronisława Komorowskiego.
Podczas Salonu eksponowane były wyroby opracowane przez konsorcja, w skład których wchodził Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX":

 • hybrydowy hełm kuloodporny
 • pontonowy most kasetowy

Prezentowane wyroby spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających Salonm, a pontonowy most kasetowy uzyskał wysoką ocenę Jury Konkursowego i został nagrodzony statuetką DEFENDER.

Więcej informacji: http://www.wme.wat.edu.pl/viewpage.php?page_id=320


Nowe projekty realizowane w obszarze obronności i bezpieczeństwa 04.07.2012r.
W Instytucie Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" realizowane są następujące projekty rozwojowe, z obszaru obronności i bezpieczeństwa, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

 • Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego
  Umowa nr 0020/R/ID1/2011/01

 • Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
  Umowa nr 0013/R/ID1/2011/01

 • Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych
  Umowa nr 0014/R/ID1/2011/01
Certyfikaty wydane na rzecz Konsorcjum Projektu Kluczowego
Nr POIG.01.03.01-10-005/08
25.06.2012r.
W dniu 31 maja 2012 r. zostały udzielone certyfikaty zgodności dla opracowanych w projekcie prototypów:

 1. Tarcza balistyczna, wzór 2012, wersja standardowa, wersja specjalna

 2. Hybrydowy hełm kulo- i odłamkoodporny, wzór 2012

 3. Wkłady kompozytowe do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012
  Wkłady ceramiczno-kompozytowe na bazie ceramiki heksagonalnej do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012
  Wkłady ceramiczno-kompozytowe na bazie ceramiki monolitowej do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wzór 2012

 4. Kompozyty materiałowe do opancerzeń środków transportu i obiektów stałych, wzór 2012
Konferencja "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych." 11.06.2012r.
W dniu 25 maja 2012r w Warszawie w hotelu Harenda odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych". Organizatorem konferencji był Lider Projektu - Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX." W obradach uczestniczyli przedstawiciele Lidera oraz Partnerów realizujących projekt, przedstawiciele końcowych użytkowników oraz przedsiębiorstw. Konferencję otworzyła Dyrektor ITB"MORATEX" dr inż. Elżbieta Witczak, następnie głos zabrali przedstawiciele Instytutów –Partnerów. W dalszej części konferencji realizatorzy projektu wystąpili z dziesięcioma prezentacjami pokazującymi proces od powstania idei projektu, poprzez przebieg prac na różnych etapach jego realizacji, aż do etapu końcowego – uzyskania rezultatów projektu. Konferencję zakończyła dyskusja na tematy związane z opracowywaniem nowoczesnych osłon balistycznych, problemami na jakie napotykano w czasie realizacji projektu, ich rozwiązywanie a także porównanie naszych osiągnięć w tym zakresie z sytuacją wyrobów balistycznych na rynkach światowych. Konferencji towarzyszyła wystawa rezultatów projektu – kamizelek balistycznych, wkładów balistycznych, hybrydowych hełmów balistycznych oraz wariantów tarcz balistycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów informacyjnych na temat projektu.


Salon "Nauka dla Gospodarki 2012" 06.06.2012r.
Salon "Nauka dla Gospodarki" organizowany jest co roku w Poznaniu w ramach największej w Polsce imprezy wystawienniczej – targów INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA. Podczas Salonu jednostki naukowo – badawcze i wyższe uczelnie prezentują swój dorobek w zakresie prac badawczych oraz nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które mogą być wykorzystane w różnych działach gospodarki narodowej.
W obecnej edycji targów zorganizowanych w dniach 29.05 – 01.06.2012 r. pod patronatem Ministra Gospodarki i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyło ponad 900 wystawców z całego świata.
Podczas tegorocznego Salonu "Nauka dla Gospodarki" Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych". Eksponowane osobiste ochrony balistyczne opracowane podczas realizacji projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających targi.
Targi zwiedził Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.


MORATEX w programie DISCOVERY CHANNEL 04.06.2012r.
Zbliżającymi się mistrzostwami EURO 2012 od kilku lat żyje prawie cała Polska i Ukraina. Szesnaście narodowych reprezentacji rozegra 31 spotkań, które będą na żywo transmitowane do ponad 200 krajów.
Biorąc pod uwagę doniosłość tego wydarzenia, angielski kanał telewizyjny DISCOVERY CHANNEL przygotował serię 30-minutowych filmów zatytułowanych "Za kulisami Mistrzostw Europy".

Filmy te koncentrują się na różnych aspektach przygotowania i organizacji mistrzostw. Seria ukaże wiele interesujących ciekawostek, których widzowie nie znajdą w relacjach sportowych, bieżących reportażach czy newsach.
W typowym dla Discovery stylu autorzy koncentrują się na ciekawych tematach, w kontekście 'Jak to jest zrobione'.
Pani redaktor Elżbieta Ciszewska, będąca producentem wykonawczym w Polsce, uznała za zasadne jeden z odcinków tej serii poświęcić zestawom przeciwuderzeniowym, w które będą wyposażeni funkcjonariusze polskiej Policji, strzegący porządku publicznego podczas EURO 2012.

Realizatorzy przybliżyli widzom przebieg prac projektowych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX przy opracowaniu rodzimego rozwiązania ubioru. Nie omieszkali dodać, że prace były realizowane w ścisłej współpracy Instytutu wraz z przedstawicielami Komendy Głównej Policji i że nowo opracowane wyroby testowało kilkudziesięciu policjantów, a i ich uwagi i spostrzeżenia nadawały kierunek pracom badawczo-rozwojowym. W filmie pokazano produkcję tych zestawów uruchomioną w dwóch polskich przedsiębiorstwach – w spółce MASKPOL w Konieczkach oraz firmie POLSKÓR w Tomaszowie Mazowieckim.

"Za kulisami Mistrzostw Europy", a w tym odcinek o zestawach przeciwuderzeniowych, stał się unikatową i interesującą serią adresowaną do ludzi chcących wiedzieć więcej o spektakularnych aspektach związanych z piłkarskim mistrzostwami, które rozegrane zostaną na Ukrainie i w Polsce.

Przygotowana seria filmów wzbudziła olbrzymie zainteresowanie i została już zakupiona od DISCOVERY przez blisko 50 stacji telewizyjnych krajów z różnych kontynentów.
Między innymi będą one kolejno emitowane:
w Rosji i na Ukrainie,
w Holandii, Belgii, Luksemburgu,
w krajach Bliskiego Wschodu/Afryki oraz w Turcji,
w Bułgarii i Rumunii,
w innych krajach Europy Środkowej,
w POLSCE:
od 8 do 17 czerwca, codziennie o godzinie 20:00 (odcinki 12-minutowe)
oraz 1 lipca o godz. 18:00 i o 19:00 (odcinki 60-minutowe),
w Norwegii, Danii i Szwecji,
w Hiszpanii i Portugalii,
w Finlandii,
w krajach Południowo-Wschodniej Azji,
w Chinach,
na Tajwanie,
we Włoszech,
w Niemczech.

Gorąco zachęcamy do oglądania tego ciekawego cyklu, a szczególnie odcinka "Współczesna zbroja" planowanego do emisji w Polsce na poniedziałek 11 czerwca o godzinie 20:00.


VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja dla bezpieczeństwa" 15.05.2012r.
W dniach 18 – 20 kwietnia 2012 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zorganizowała w Gdańsku VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową "Edukacja dla bezpieczeństwa". W obradach wzięli udział pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek naukowych, których zakres działalności obejmuje problematykę bezpieczeństwa państwa, oraz specjaliści służb bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i czuwający nad porządkiem publicznym.
Podczas konferencji Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował rezultaty projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych". Są nimi praktyczne zastosowania kompozytów w osobistych ochronach balistycznych, a mianowicie kamizelki kuloodporne i hełmy. Eksponowane modele oraz film i ulotki przedstawiające ten projekt spotkały się z zainteresowaniem uczestników.

7 doroczna konferencja Europejskiej Platformy Technologicznej "Od 7go Programu Ramowego po HORYZONT 2020: Dopasowanie programów badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" 15.05.2012r.
W dniach 29-30.03.2012 w Brukseli, na konferencji przygotowanej przez organizację European Technology Platform for the future of textile and clothing, zostały zrealizowane zadania związane z promocją rezultatów projektu "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", którego liderem jest nasz Instytut. Korzystając z faktu, że organizatorzy zaplanowali specjalną sesję przeznaczoną właśnie na upowszechnianie informacji o takich przedsięwzięciach, wszystkim uczestnikom oraz wielu gościom konferencji doręczono ulotki promocyjne, wraz z adresem specjalnie utworzonej na rzecz konferencji strony projektu. Jej adres jest dzięki uczestnictwu Instytutu widoczny na stronie Platformy. Ponadto przez cały czas trwania imprezy, w bezpośrednim sąsiedztwie sali obrad prezentowaliśmy plansze typu roll-up oraz film promujący nasz projekt, jego ideę, efekty i wykonawców. Skutkowało to nawiązywaniem kontaktów bezpośrednich z licznymi gośćmi, ponieważ zainteresowanie uczestników żywą ekspozycją przyciągało ich do naszej mini-wystawy i skłaniało do zadawania pytań lub dzielenia się uwagami. Konferencja skupiała się tematycznie wokół 28 włókienniczych projektów badawczych, nowej strategii Komisji Europejskiej w zakresie programów współpracy – w tym Horyzont 2020 oraz działań Platformy zmierzających do zbliżenia z przemysłem, głównie z małymi i średnimi przedsiębiorcami, co wpisuje się w strategię naszego Instytutu.

Diagnoza szyta na miarę włókiennika 04.03.2012r.
W dniu 28 marca 2012 roku Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zorganizowała konferencję upowszechniającą rezultaty projektu. "Diagnoza szyta na miarę włókiennika". Konferencji towarzyszyła wystawa osiągnięć jednostek naukowo-badawczych oraz zakładów tekstylnych przedstawiająca różne kierunki zastosowania technologii włókienniczych.
ITB "MORATEX" promował swój udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz przedstawił zastosowanie technik włókienniczych do wytwarzania wyrobów służących bezpieczeństwu i ochronie zdrowia człowieka. Eksponowane wyroby takie jak atrapy kamizelek i hełmów kuloodpornych, komplet przeciwuderzeniowy dla policji, trudno palne ubranie strażackie czy opatrunek do udzielania pierwszej pomocy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy 13.12.2011r.
Konkurs organizowany jest co roku i jego celem jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy w jak największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników. Powinno to być osiągnięte przez doskonalenie stosowanych lub wprowadzenie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz nowych rozwiązań organizacyjnych.
Rozwiązania zgłaszane do udziału w Konkursie rozpatrywane są w dwóch kategoriach:
 • rozwiązania techniczne i organizacyjne
 • prace naukowo – badawcze

Do udziału w obecnej XXXIX Edycji Konkursu Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zgłosił opracowanie pt.: "Nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta".
Opracowanie to zostało wysoko ocenione przez Jury i otrzymało Nagrodę III Stopnia w kategorii prace naukowo – badawcze. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 6 grudnia 2011 roku w Warszawie w salach Sejmu RP.

Międzynarodowe Targi Wynalazków SIIF 2011 13.12.2011r.
Międzynarodowe Targi Wynalazków SIIF 2011 w Seulu są jedną z najbardziej znanych imprez wystawienniczych organizowanych w Azji, na których prezentowane są wynalazki z różnych dziedzin, opracowane przez jednostki naukowe, wdrożeniowe, przedsiębiorstwa przemysłowe i indywidualnych wynalazców z całego świata.
Podczas ostatniej edycji targów SIIF 2011, zorganizowanej w dniach 1 – 4 grudnia 2011 roku Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" eksponował kamizelkę ochronną chroniącą przed pociskami z broni palnej, odłamkami, ostrzem noża, szpikulcem i igłą.
Prezentowana kamizelka spotkała się z dużym uznaniem Jury i została nagrodzona Brązowym medalem.

Konkurs "Fundusze dla Nauki 2011" 07.12.2011r.
Konkurs "Fundusze dla Nauki 2011" zorganizowany przez Fundację ProRegio został zrealizowany w ramach projektu Sieć tematyczna – Fundusze Europejskie dla Nauki. Miał on na celu nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do rozwoju nauki w Polsce.
W bieżącym roku w Konkursie wzięło udział 56 projektów w trzech kategoriach:
 • Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Komercjalizacja badań
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" do Konkursu zgłosił projekt "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych".
W dniu 28 listopada 2011 r. w Warszawie Kapituła Konkursu wysoko oceniła projekt zgłoszony przez ITB "MORATEX" nagradzając go Wyróżnieniem w kategorii "Komercjalizacja badań".Konferencja MON - Dni Przemysłu 2011 28.11.2011r.
Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizował w warszawskim Centrum Konferencyjnym WP w dniach 22 i 23 listopada 2011r po raz czwarty Konferencję DNI PRZEMYSŁU. Z intencją pogłębienia współpracy pomiędzy MON, a przemysłem, na konferencje przybyło 523 przedstawicieli tej branży, z 159 organizacji uczestniczących, a wśród 42 wystawców - nasz Instytut.

Zainteresowanie uczestników przyciągały rezultaty prac badawczo rozwojowych Instytutu, które prowadziły do opracowania kilku prezentowanych rozwiązań:
 • pływaka, który jest jednym z głównych elementów mostu pontonowego,
 • kamizelki ochronnej, kulo-, nożo-, szpikulco- i igłoodpornej,
 • kamizelki kuloodpornej z wkładem kompozytowym,
 • kompozytowego hełmu kuloodpornego.
Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 14.11.2011r.
W dniach 9-10 listopada łódzki hotel Andel's gościł IV-tą edycję Europejskiego Forum Gospodarczego - "Łódzkie 2011" organizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Odbyły się 2 sesje plenarne, 7 salonów branżowych oraz wydarzenia towarzyszące.

Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, pani dr inż. Elżbieta Witczak mówiła podczas jednej z sesji, czym jest "Innowacyjne Włókiennictwo" i jak się ta idea materializuje w naszym Instytucie. Przy okazji, w foyer hotelu prezentowaliśmy namacalne przykłady ponad 750 uczestnikom Forum i przedstawicielom wielu mediów. Były to rezultaty projektów POIG.01.03.01-10-005/08-00, POIG.01.03.01-00-006/08-00 i POIG.01.03.01-00-060/08-00, które instytut realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wzory wyrobów stanowiących ciekawe zastosowania nowoczesnych technologii tekstyliów oraz materiały informacyjne.

iENA 2011 07.11.2011r.
W Norymberdze, w dniach 1-4 listopada 2011 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów iENA. Na tej prestiżowej imprezie, wśród 800 wynalazków z 30 krajów, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX zdobył dwa wyróżnienia:

 • Srebrny Medal - dla dr inż. Elżbiety Witczak, mgr inż. Grażyny Grabowskiej, mgr inż. Joanny Błaszczyk i Jadwigi Wałęzy - za rozwiązanie "Kamizelka Ochronna",

 • Brązowy Medal - dla mgr inż Krystyny Fortuniak, mgr inż. Ewy Obersztyn, dr inż. Grażyny Redlich i mgr inż. Bogdana Deki - za rozwiązanie "Włókiennicze Materiały Maskujące".IWIS 2011 07.11.2011r.
W dniach 3-5 listopada br. nasz instytut uczestniczył w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011, na której jury konkursowe wyróżniło Złotym Medalem: dr inż. Elżbietę Witczak, mgr inż. Grażynę Grabowską, mgr inż. Joannę Błaszczyk, Jadwigę Wałęzę - za rozwiązanie "Kamizelka Ochronna".

Srebrnym Medalem wyróżniono: mgr inż. Krystynę Fortuniak, mgr inż. Ewę Obersztyn, dr inż. Grażynę Redlich, mgr inż. Bogdana Dekę - za rozwiązanie "Włókiennicze Materiały Maskujące".

Ponadto, po raz pierwszy w historii wystawy IWIS przyznano złotą statuetkę "THE LADY PRIZE" za najlepszy wynalazek , którego twórczyniami są kobiety. Jest to wspomniana wyżej Kamizelka Ochronna. "THE LADY PRIZE" otrzymały: dr inż. Elżbieta Witczak, mgr inż. Grażyna Grabowska, mgr inż. Joanna Błaszczyk, Jadwiga Wałęza. Nagrodę ufundował Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców - dr Andreas Vedres.
Nowoczesne Technologie w Bezpieczeństwie i Porządku Publicznym - WSPol w Szczytnie 17.10.2011r.
W dniach 12-14 października 2011, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pt. "Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym".
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX wziął w niej udział jako jeden z czołowych reprezentantów środowiska naukowego, wspierający rozwój środków ochrony osobistej funkcjonariuszy MSWiA.


Konferencja była m.in. świetną sposobnością, aby zaprezentować szerokiemu audytorium - branżowym ekspertom i wykładowcom uczelni, funkcjonariuszom, słuchaczom, a nawet kandydatom zainteresowanych studiowaniem w WSPol - dorobek naszego instytutu


w tym szczególnie rezultaty Projektu Kluczowego POIG.01.03.01-005/08-00 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".

Dziękujemy Organizatorom za stworzenie uczestnikom konferencji znakomitych warunków.

Strona konferencji - http://ntspo.e-wspol.edu.pl/Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2011 14.09.2011r.
W dniach 05 – 08 września 2011 r. w Kielcach, odbył się XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2011. Salon jest coroczną, największą w Polsce i jedną z największych w Europie imprezą wystawienniczą, podczas której prezentowane są najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie broni, amunicji, sprzętu i wyposażenia wojska, policji, straży granicznej, jednostek specjalnych i ratownictwa. W bieżącym roku w Salonie wzięło udział około 400 wystawców z całego świata. Na wystawie prezentowany był pontonowy most kasetowy, którego współtwórcą jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX". Eksponowany most został opracowany w ramach projektu rozwojowego nr O R00 0079 09 pt.: "Opracowanie modułów i materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej w zastosowaniu na mosty przeprawowe", finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekt zrealizowany został przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe:
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna
Pływak przeprawy mostowej, który jest jednym z głównych elementów mostu został opracowany przez:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 • Przedsiębiorstwo SPORTIS S.A.
Prezentowany most spotkał się z dużym zainteresowaniem specjalistów zwiedzających Salon.

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna –UZBROJENIE'2011 23.06.2011r.
W dniach 25 – 27 maja 2011 r odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna – UZBROJENIE'2011, zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, wspólnie z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej, przy współudziale Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie. W ramach konferencji jedną z sesji naukowych poświęcono całościowo rezultatom projektu kluczowego nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 pt. "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".

Realizatorzy projektu (ITB "MORATEX", CIOP-PIB, WITU oraz PŁ) wygłosili referaty przedstawiających problematykę i rezultaty Projektu. Ożywiona dyskusja dotycząca problematyki Projektu świadczy o atrakcyjności naukowej i aplikacyjnej tematu oraz o perspektywach nowych aspektów związanych z projektowaniem kompozytowych osłon balistycznych.

Harmonogram sesji poświęconej projektowi klkuczowemu
nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08

Złoty Medal "Międzynarodowych Targów Poznańskich (ITM 2011)" dla opatrunku TROMBOGUARD 17.06.2011
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich ma uznaną tradycję i renomę, a w powojennej historii MTP przyznawany jest od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych.

Ponad 1000 z nich rywalizowało o medale i wyróżnienia w roku 2011 biorąc udział targach Innowacje Technologie Maszyny. Na elitarnej liście tylko 24 produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP na targach ITM Polska znalazł się
"Opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych TROMBOGUARD"

Ten innowacyjny produkt zgłoszony przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, opracowany wspólnie z TRICOMED S.A. oraz Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród odbiorców cywilnych i mundurowych, jak również wśród firm trudniących się dystrybucją. Dzieje się tak dlatego, że opatrunek TROMBOGUARD łączy znakomite walory użytkowe (funkcjonalność i bezpieczeństwo) z ekonomicznymi, przez co wydaje się skazany na sukces rynkowy i to w skali międzynarodowej. A swe bezkonkurencyjne zalety zawdzięcza nowatorskim rozwiązaniom opartym na dokonaniach łódzkich naukowców oraz przedsiębiorców.


XXIV Kongres Techników Polskich 10.06.2011
W dniach 24-25 maja 2011 roku w Łodzi odbył się XXIV Kongres Techników Polskich, któremu towarzyszyła wystawa osiągnięć jednostek naukowo-badawczych różnych branż. ITB "MORATEX" na swoim stoisku za pomocą roll-upów oraz ulotek przedstawił swój udział w pięciu projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz eksponował nowatorskie rozwiązania osobistych osłon balistycznych powstałych w wyniku realizacji projektu POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" i projektu POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych". Eksponowany był też powstały w wyniku prac badawczo-wdrożeniowych nowatorski wyrób służący ochronie zdrowia człowieka: TROMBOGUARD "Opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych". Prowadzone przez Instytut prace badawcze oraz opracowania powstałe w wyniku ich realizacji spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu.


Targi EUROPOLTECH 2011 29.04.2011
W dniach 13-15 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2011. Targi te organizowane są co dwa lata, biorą w nich udział jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie oraz przedsiębiorstwa opracowujące i wytwarzające sprzęt i wyposażenie dla policji oraz formacji bezpieczeństwa państwa.

Podczas bieżącej edycji targów Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" przedstawił swój udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską, a szczególnie w Projekcie nr POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" oraz Projektu nr POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych". Eksponowane były wyroby opracowane przez Instytut dla potrzeb jednostek podległych MSWiA: komplet przeciwuderzeniowy dla policjanta na EURO 2012 oraz TROMBOGUARD nowoczesny opatrunek hemostatyczny i przyśpieszający gojenie ran dla funkcjonariuszy jednostek nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prezentowane wyroby spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników targów EUROPOLTECH 2011.


Nagrody uzyskane w 2010 roku 18.03.2010r.
 • Nominacja do "Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego" W kategorii "Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii" Wyrób nominowany: "Wyroby przeciwuderzeniowe"
 • Srebrny medal – za zestaw przeciwuderzeniowy dla Policjanta na EURO 2012 – na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010 w Warszawie
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za agregat do rozdrabniania tworzyw sztucznych zwłaszcza polietylenowych odpadów balistycznych
 • Nominacja do nagrody głównej w kategorii "Komercjalizacja badań" w konkursie "Fundusze i nauka" – za projekt "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych"
 • Nagroda honorowa FORTITER ET RECTE – przyznana przez Komendanta Głównego Policji – za zasługi dla Policji, badań naukowych i działalności wydawniczej dotyczącej PolicjiKonferencja Rady Głównej Instytutów Badawczych – Warszawa 17.12.2010r.
W dniu 17.12.2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: "Instytuty badawcze wczoraj i dziś" zorganizowana przez Radę Główną Instytutów Badawczych, na której została przedstawiona historia rozwoju jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz ich najnowsze osiągnięcia, obecne możliwości i potrzeby. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zostały przedstawione najnowsze osiągnięcia polskich instytutów. Na wystawie ITB "MORATEX" promował swój udział w następujących projektach, w których jest liderem, finansowanych przez Unię Europejską:

Projekt nr POIG.01.03.01-10-005/08
"Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych"

Projekt nr POIG.01.03.02-10-015/08
"Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych"
Nominacja do nagrody głównej w kategorii "Komercjalizacja badań" 12.12.2010r.
Projekt Nr POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" został zgłoszony do konkursu "Fundusze i Nauka" i uzyskał nominację do nagrody głównej w kategorii "Komercjalizacja Badań".
Jest to duży sukces, zważywszy, że do konkursu wpłynęło 56 projektów z 12 województw. Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu 9 nominacji oraz 14 wyróżnień dla najlepszych projektów w trzech kategoriach. Wręczenie dyplomów odbyło się 08 grudnia 2010 w Warszawie, podczas konferencji podsumowującej konkurs "Fundusze i Nauka".


Innowacyjne włókiennictwo 7.12.2010r.
W dniu 7 grudnia 2010 r., w ramach Europejskiego Forum Gospodarczego zorganizowany został w Łodzi salon branżowy "Innowacyjna gospodarka". Celem salonu była dyskusja o gospodarczej kondycji branży w regionie łódzkim, jej szansach i zagrożeniach, a także możliwościach i barierach rozwojowych. . Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" reprezentował Zastępca Dyrektora d.s. Naukowych dr hab.inż. Marcin Struszczyk, który wystąpił z prezentacją nt. realizowanych w instytucie tematów naukowo-badawczych oraz projektów finansowanych z środków unijnych.
Obradom towarzyszyła wystawa dorobku wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw z Łodzi i województwa łódzkiego. ITB "MORATEX" promował swój udział w pięciu projektach finansowanych przez Unię Europejską oraz opracowane w ramach tych projektów kamizelki i hełmy kuloodporne, płyty balistyczne oraz komplet przeciwuderzeniowy dla Policjanta na EURO 2012.

http://www.radiownet.pl/radio/wpis/11146/
Seminarium w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 18.11.2010r.
W ramach Projektu Kluczowego POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zorganizował w dniu 09 listopada 2010 r. w Legionowie w Centrum Szkolenia Policji seminarium pt.; "Badanie skuteczności systemu GPRS zintegrowanego z modelami kamizelkach balistycznych". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służb Więziennictwa, Partnerzy i Konsultanci projektu oraz pracownicy ITB "MORATEX" uczestniczący w jego realizacji. Równolegle zostały przeprowadzone próby oceny efektywności systemu GPRS monitorującego wybrane parametry człowieka podczas ćwiczeń wysiłkowych prowadzonych na poligonie. Przeprowadzono również dyskusję dotycząca możliwości wykorzystania tego systemu do oceny komfortu użytkowania kamizelek kuloodpornych projektowanych w ramach projektu.
Pracownicy ITB "MORATEX" wygłosili następujące referaty:
 • "Hełmy kulo i odłamkoodporne" - dr inż. M. Fejdyś
 • "Wkłady do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych" – dr inż. B. Delczyk-Olejniczak
 • "Tarcze balistyczne" – mgr inż. W. Błaszczyk
 • "Kompozycje materiałowe do opancerzania środków transportu i obiektów stałych" – dr inż. M. ŁandwijtWystawa Innowacji IWIS 2010 23.10.2010r.
IV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010 pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została zorganizowana w dniach 20-22 października 2010 r. w Warszawie.
W wystawie uczestniczyli wynalazcy z 18 krajów Europy, Azji i Bliskiego Wschodu prezentując swoje osiągnięcia z różnych dziedzin gospodarki. Polskie instytucje sfery nauki, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy zaprezentowali 200 innowacyjnych rozwiązań. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" prezentował zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta na EURO 2012, którego elementy zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w ramach projektu POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych".
Prezentowany zestaw został wysoko oceniony i nagrodzony Srebrnym Medalem.


Innowacyjne włókiennictwo 18.10.2010r.
W dniu 15 października b.r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja pt.: "Innowacyjne włókiennictwo w województwie łódzkim". W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych województwa łódzkiego, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, inwestorów, przedsiębiorców oraz jednostek transferu technologii. Głównymi tematami konferencji były:
 • stan branży włókienniczej w regionie łódzkim, szanse i zagrożenia stojące przed sektorem
 • innowacyjność województwa i branży włókienniczej
 • transfer technologii
Ze strony ITB "MORATEX" w sesji panelowej uczestniczyła Dyrektor ITB "MORATEX" dr inż. Elżbieta Witczak. Obradom towarzyszyła wystawa, na której ITB "MORATEX" prezentował nowoczesne osobiste osłony balistyczne i przeciwuderzeniowe opracowane w ramach następujących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
 • Projekt POIG.01.03.01-10-005/08
  "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych"
 • Projekt nr POIG.01.03.02-10-015/08-00
  "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych"

Konferencja "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski"
04.10.2010r.
W dniu 28 września b.r. ITB "MORATEX" zorganizował w Warszawie konferencję p.t.: "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski". W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ,wszystkich służb działających w tym resorcie, więziennictwa, jednostek naukowo-badawczych związanych z włókiennictwem, odzieżą ochronną i innych instytucji oraz jednostek zainteresowanych tym tematem.

Celem spotkania było przedstawienie przez ITB "MORATEX" nowoczesnych opracowań w zakresie osobistych ochron balistycznych i przeciwuderzeniowych, trendów rozwojowych w tym zakresie i wymiana doświadczeń dotyczących wymagań stawianych tym wyrobom przez poszczególne służby.

Konferencja była zorganizowana w ramach realizowanego przez ITB "MORATEX" projektu finansowanego przez Unię Europejską "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski", nr umowy: UDA-POIG.01.01.01-00-005/09-00.

Harmonogram Konferencji


Wypadek na lotnisku w Radawcu 29.07.2010r.


W chmurach na wieki

Tak wiele jest rzeczy, po które wciąż wyciągam ręce
I powoli brnę przed siebie zabierając ciągle więcej
Jedna chwila może dać mi szybko szczęście
Ale może też w sekundę zabrać to, co najcenniejsze...Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego nieodżałowanego Kolegi

mgr inż. Roberta Romka

długoletniego kierownika Laboratorium Badań Balistycznych. W zmarłym tracimy szlachetnego i uczciwego Człowieka.

Rodzinie Roberta

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy
z Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"


ITB "Moratex" Nominowany do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego w roku 2010
20.07.2010r.
Dnia 1 lipca w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego oraz dyplomów -Nominacji do nagrody. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX został Nominowany do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego w roku 2010 w kategorii "Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii".
Dyplom z rąk Wojewody odebrała Dyrektor ITB MORATEX dr inż. Elżbieta Witczak.


Konferencja "Ochrona strażaka przed gorącymi czynnikami termicznymi"
09.07.2010r.
Celem konferencji jest przedstawienie czynników termicznych gorących oddziałujących na strażaka podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, skutków ich oddziaływania, środków ochrony indywidualnej strażaka, sprzętu specjalistycznego i taktyki w warunkach zagrożenia flash-over oraz podstawowych metod/obiektów szkoleniowych służących przygotowaniu strażaka do działań w warunkach zagrożenia ekstremalnymi czynnikami termicznymi. Konferencja skierowana jest do: strażaków i producentów/dystrybutorów środków ochrony indywidualnej strażaka oraz innych osób zainteresowanych tematyką.
Organizatorzy zapraszają do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka

strona www: http://www.cnbop.pl/dzialy/ts/konferencja_ochrona_strazaka
kontakt: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k. Otwocka
tel. 22 76 93 221 lub wewn. 260, 220
fax 22 76 93 356
e-mail: edukacja@cnbop.pl


Pilotażowy projekt - "Łódzkie płynie po kasę"
10.06.2010r.
W dniu 09 czerwca 2010r grupa uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach Pilotażowego Projektu "Łódzkie Płynie Po Kasę" odwiedziła Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Podczas wizyty uczniowie zostali poinformowani o realizowanych w ITB MORATEX Projektach współfinansowanych przez Unię Europejską a szczególnie na temat Projektu " Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" , w którym MORATEX jest Liderem.

Projekt "Łódzkie płynie po kasę" jest organizowany przez Województwo Łódzkie działające poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji.
Celem Projektu jest promocja funduszy strukturalnych oraz poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej w wieku 15 - 19 lat.
Z uwagi na charakter pilotażowy prawo do udziału w Projekcie mieli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łodzi, w których działa koło lub klub europejski.

Projekt składa się z 4 etapów:

ETAP I Termin 29 kwietnia 2010 r.
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Funduszach Strukturalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łodzi, w których działa klub lub koło europejskie, które zgłosiły się do projektu.

ETAP II Termin 26, 27 oraz 31 maja 2010r.
Warsztaty praktyczne w tematyce funduszy europejskich dostępnych dla województwa łódzkiego na lata 2007-2013, podczas których 15 uczniów, zwycięzców Konkursu Wiedzy będzie mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat wpływu środków finansowych z UE na rozwój kraju i województwa łódzkiego a także zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie poszukiwania informacji dostępnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z terenu województwa łódzkiego.

ETAP III Termin 7 czerwca 2010 r.
Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dla 15 zwycięzców Konkursu Wiedzy.

ETAP IV Termin 9 czerwca 2010 r.
Wycieczka objazdowa dla 15 zwycięzców Konkursu Wiedzy, do kilku miejsc w województwie łódzkim, w których zrealizowane zostały projekty przy wsparciu środków z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Techniczna 2007-2013" oraz Budżetu Państwa.


X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 21-23 kwietnia 2010 r. – Łódź
06.05.2010r.
W dniu 22 kwietnia b.r. ITB "MORATEX" wziął udział w X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki zorganizowanym w Łodzi. Podczas obrad specjaliści Instytutu wygłosili referaty dotyczące włókien stosowanych w balistyce oraz nowoczesnych tarcz balistycznych. ITB "MORATEX" na Festiwalu promował tematy naukowo-badawcze realizowane w Instytucie w ramach POIG :
 • Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.
  Projekt nr POIG. 01.03.01-10-005/08 – projekt kluczowy;
 • Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska.
  Projekt nr POIG.01.03.01-00-006/08 – projekt kluczowy;
 • Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i zagranicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych.
  Nr umowy UDA- POIG.01.03.02-10-015/08-00;
 • Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano.
  Nr umowy UDA- POIG.01.03.01-00-060/08-00


Austriackie MSWiA w ITB "Moratex"
23.03.2010r.
W dniu 23.03.2010 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" zorganizował spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w opracowywaniu specyfikacji technicznych oraz weryfikacji parametrów wyrobów włókienniczych wchodzących lub będących na wyposażeniu służb podległych MSW Republiki Austrii.

Nagroda honorowa "FORTITER ET RECTE"
4.03.2010r.
W dniu 4 marca 2010 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Pani dr inż. Elżbieta Witczak odebrała przyznaną przez Komendanta Głównego Policji nagrodę honorową "FORTITER ET RECTE".
Jest to bardzo prestiżowa nagroda stanowiąca formę uhonorowania zasług funkcjonariuszy Policji i osób cywilnych, instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz Policji oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również badań naukowych i działalności wydawniczej dotyczącej Policji.
Nagrodę wręczył Kanclerz Kapituły prof. dr hab. Zbigniew Judycki oraz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński.

Rozpoczęcie nowego projektu w ramach POIG.
16.12.2009r.
Z dniem 1 stycznia 2010 Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" rozpoczyna prace nad nowym projektem w ramach POIG. Tytuł projektu brzmi "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.", natomiast Liderem prac będzie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Więcej informacji na temat projektu mozna znaleźć tutaj.
 

X Międzynarodowa Konferencja "Najnowsze tendencje w zakresie konstrukcji i zastosowania osłon balistycznych".
30.11.2009r.
W dniach 20-21 października 2009 r w Łodzi w hotelu Campanile odbyła się X Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Najnowsze tendencje w zakresie konstrukcji i zastosowania osłon balistycznych". Organizatorami tej konferencji jak i poprzednich byli : Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" (Łódź), Instytut Stali (Moskwa), Centrum Badawcze Materiałów o Wysokiej Wytrzymałości "Armokom" ( Chotkowo k/Moskwy).

Patronat nad konferencją objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Łodzi.

Tematyka konferencji obejmowała : twarde i miękkie osłony balistyczne, osłony przeciwuderzeniowe, odzież ochronną najnowszej generacji oraz innowacyjne surowce i technologie związane z w/w wyrobami.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj

Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector
28.10.2009r.
W czasie III Międzynarodowego Kongresu "Competitive Innovation, Research and Technology-Based Solutions in the textile sector" Alcoy (Hiszpania) w dniach 28-29 października przeprowadzono promocję projektu nr POIG.01.03.01-10-005/08-00 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych". Więcej informacji na stronie: http://www.aitex.es/jornadas/Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO'2009
28.09.2009r.
W dniach od 31 sierpnia do 3 września b.r. w Kielcach odbyła się największa w Polsce coroczna impreza wystawiennicza dotycząca przemysłu obronnego Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO'2009. W bieżącym roku ITB "MORATEX" uczestniczył w Salonie przedstawiając swój udział w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, możliwości prowadzenia badań przez Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Badań Metrologicznych oraz zakres działalności Zakładu certyfikacji Wyrobów. Instytut eksponował również najnowsze konstrukcje kamizelek kuloodpornych i ochron przeciwuderzeniowych opracowanych zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi. Ekspozycja ITB "MORATEX" wzbudzała szerokie zainteresowanie potencjalnych użytkowników tych wyrobów oraz firm działających w obszarze opracowywania i badań ochron balistycznych i przeciwuderzeniowych.

Odznaczenie dla Dyrektora ITB "MORATEX"
26.06.2009r.
Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", Pani dr inż. Elżbieta Witczak, została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej i technicznej.
Odznaczenie zostało wręczone w dniu 19 maja 2009 r. w Belwederze.

Międzynarodowe Targi Poznańskie
24.06.2009r.
W dniach 16-19 czerwca b.r. ITB "MORATEX" uczestniczył w Salonie "Nauka dla Gospodarki", zorganizowanym w Poznaniu w ramach największej polskiej imprezy wystawienniczej Międzynarodowych Targów INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA 2009. Patronat Honorowy nad Targami objęli: Minister Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut na swoim stoisku prezentował nowe konstrukcje kamizelek kuloodpornych, w tym kamizelkę szybkowyczepną, która została nominowana do najwyższej nagrody – Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. W materiałach informacyjnych, na planszach i w rozmowach prowadzonych z potencjalnymi klientami rozpowszechniana była informacja o udziale Instytutu w realizacji Projektu Kluczowego POIG.01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Międzynarodowe Targi Wynalazków IWIS 2009 w Warszawie
03.06.2009r.
W dniach 01 – 03 czerwca 2009 r. ITB "MORATEX" uczestniczył w Międzynarodowych Targach Wynalazków IWIS 2009. Targi te organizowane są co roku w Warszawie i uczestniczą w nich wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, innowacyjne i wdrożeniowe przedstawiając swój dorobek naukowy i wynalazczy z różnych dziedzin. Instytut eksponował wynalazek pt.: "Agregat do rozdrabniania wysokowytrzymałych tworzy sztucznych zwłaszcza polietylenowych odpadów balistycznych", który został wysoko oceniony przez Jury Konkursowe i otrzymał Złoty Medal. Przez cały czas trwania targów na stoisku ITB "MORATEX" prowadzona była akcja informacyjna o realizowanym w Instytucie Projekcie Kluczowym POIG. 01.03.01-10-005/08 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".
Plansza

Rozpoczęcie realizacji Projektu Kluczowego
21.01.2009r.
Rozpoczęte zostały prace nad Projektem Kluczowym o tytule "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych", wspołfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje o projekcie:
 • Podstawa prawna: Umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-10-005/08-00 z dnia 15.12.2008 r.
 • Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Witczak
 • Termin realizacji: 01.10.2008 r. – 30.10.2011 r.

Celem projektu jest dostarczenie nowego i innowacyjnego rozwiązania w zakresie kompozytów włóknistych, przydatnego przedsiębiorcom oraz kreowanie popytu ze strony przedsiębiorców na to rozwiązanie. <

Seminarium w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
22.12.2008r.
W dniu 18 grudnia b.r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ITB „MORATEX” był uczestnikiem i współorganizatorem seminarium, na którym były omawiane nowatorskie technologie osobistych osłon balistycznych opracowywane w Instytucie oraz oczekiwania służb mundurowych w tym zakresie. Więcej informacji pod adresem:
Więcej informacji tutaj

Światowa Wystawa Innowacji Technologicznych „BRUSSELS EUREKA 2008”
24.11.2008r.
Wystawa EUREKA jest jedną z największych na świecie wystaw wynalazków i innowacji obejmujących swoim zakresem różne dziedziny gospodarki i nauki. W tej wielkiej imprezie wystawienniczej biorą udział wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa przemysłowe z całego świata. ITB „MORATEX” w bieżącym roku eksponował na polskim stoisku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów odzieżowy zestaw maskujący nowej generacji, który Jury Konkursowe nagrodziło Złotym medalem.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków „Inventor Festival”–SuZhou–Szanghaj, Chiny
29.10.2008r.
W dniach 16-20 pażdziernika b.r. w Szanghaju została zorganizowana jedna z największych w świecie wystawa wynalazków „Inventor Festival” Na wystawie eksponowane były wynalazki i innowacje z różnych dziedzin nauki i gospodarki z całego świata. ITB „MORATEX” uczestniczył w wystawie na zbiorczym polskim stoisku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Instytut prezentował kamizelkę kulo-, nożo- i igłoodporną, która została nagrodzona przez Jury konkursowe srebrnym medalem.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2008
27.10.2008r.
Salon MSPO organizowany co roku w Kielcach jest największą w Polsce imprezą wystawienniczą przemysłu obronnego. W bieżącym roku w Salonie wzięło udział około 400 wystawców z ponad 20 krajów, którzy zaprezentowali najnowsze osiągnięcia nauki i techniki przeznaczone dla potrzeb obronności kraju oraz służb bezpieczeństwa publicznego. ITB „MORATEX” uczestniczył w Salonie na stoisku wspólnym z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, koncentrując swoje działania promocyjne na badaniach prowadzonych w Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Badań Metrologicznych oraz działalności certyfikacyjnej Zakładu Certyfikacji Wyrobów. Zakresy i możliwości badawcze i usługowe wymienionych komórek zostały przedstawione na planszach. Na stoisku prezentowane były również opracowane w Instytucie nowatorskie rozwiązania osobistych osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych oraz materiały włókiennicze nowej generacji służące do maskowania i chroniące przed napalmem. Prezentowane wyroby spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Targi Technicon Innowacje 2008
24.10.2008r.
W dniach 21-23 października 2008 r. odbyły się w Gdańsku Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje 2008, na których instytuty naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz wyższe uczelnie prezentowały wynalazki, innowacje i nowe technologie opracowane dla potrzeb różnych dziedzin gospodarki. ITB „MORATEX” przedstawił nowe rozwiązania konstrukcyjne osobistych osłon balistycznych, w tym nowatorskie opracowania kamizelek kuloodpornych. Wyroby eksponowane przez ITB „MORATEX” spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających i zostały wysoko ocenione przez Jury Konkursowe, które opracowaną w Instytucie kamizelkę kuloodporną o zwiększonej odporności balistycznej „WARRIOR” nagrodziło Medalem INNOWACJE 2008.

Kolejne Certyfikaty dla ITB „MORATEX”
24.10.2008r.
W dniu 21 października 2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, w czasie którego Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Pan Andrzej Trela wręczył Pani dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” dr inż. Elżbiecie Witczak CERTYFIKAT AKREDYTACJI OiB NR CA – OiB – 003.01/2008 przyznany Laboratorium Badań Metrologicznych działającemu w ITB”MORATEX”. Dokument potwierdza, że w/w laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN-ISO/IEC 17025 ; 2005 w zakresie: prowadzenia działalności związanej z oceną zgodności wyrobów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 188, poz. 1351) przeznaczonych na potrzeby państwa w zakresie badań: wytrzymałościowych, funkcjonalności, własności fizycznych, wymiarów i masy oraz palności. W grupie sprzętu i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej badania obejmują: barierową odzież ochronną, kamizelki ochronne (kuloodporne zewnętrzne i wewnętrzne, odłamkoodporne i inne), hełmy ochronne (odłamko- i kuloodporne), ochrony przeciwuderzeniowe (tarcze, kaski, kamizelki, rękawice, osłony nóg, przedramienia i inne), kombinezon pirotechnika (kpl.). W grupie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego badania obejmują: mundur polowy, kurtkę polową z podpinką, ubranie z membraną izolacyjną z ocieplaczem. ITB „MORATEX” posiada również Laboratorium Badań Balistycznych, które jako pierwsze w Polsce otrzymało wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji CERTYFIKAT AKREDYTACJI OiB NR CA – OiB – 001.01/2008. Potwierdza on spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie: wykonywania badań balistycznych i badań udarnościowych sprzętu i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa. W najbliższym czasie przewiduje się, że Zakład Certyfikacji Wyrobów działający przy ITB „MORATEX” otrzyma CERTYFIKAT AKREDYTACJI OiB jednostki certyfikującej.

Audycja Radiowa w Polskim Radio Łódź
21.10.2008r.
Zapraszamy do przesłuchania audycji z Polskiego Radia Łódź na temat działalności ITB "MORATEX".
Pobierz audycję w formacie mp3

Medale dla ITB „MORATEX”
13.10.2008r.
We wrześniu b.r. ITB „MORATEX” uczestniczył w dwóch ważnych międzynarodowych wystawach wynalazków, innowacji, nowych technologii i produktów: Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Nowych Technologii i Produktów ARCA w Zagrzebiu, na której eksponowany przez MORATEX odzieżowy zestaw maskujący nowej generacji został wysoko oceniony przez Jury i nagrodzony Złotym Medalem. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST w Taipei, na której opracowany w ITB „MORATEX” odzieżowy zestaw maskujący nowej generacji został nagrodzony Srebrnym Medalem.

Powołanie nowej Rady Naukowej
13.10.2008r.
W dniu 10 października b. r. w siedzibie MSWiA w Warszawie Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadinsp. Adam Rapacki wręczył nominacje członkom Rady Naukowej ITB „MORATEX”. Podczas spotkania przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Janusz Szosland. Wiceprzewodniczącymi Rady Naukowej zostali: st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek, prof. dr hab. n. med. Jan Goch oraz dr Iwona Kucińska. Podczas spotkania Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadinsp. Adam Rapacki wręczył zastępcy dyrektora ds. naukowych ITB „MORATEX” dr hab. inż. Marcinowi Struszczykowi nominację na stanowisko docenta.
Zdjęcia

Nominacje do Rady Naukowej
21.08.2008r.
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. nr 33 z 2001 r., poz. 388 z późn. zm.), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał w dniu 8 sierpnia w skład Rady Naukowej ITB "MORATEX" - spośród osób wskazanych przez Dyrektora Instytutu - następujące osoby:
 • st. bryg. prof. dr hab. inż. Zoję Bednarek
 • płk SG Marka Borkowskiego
 • prof. dr hab. n. med. Jana Henryka Gocha
 • nadbryg. Marka Kowalskiego
 • prof. dr inż. Witolda Łuczyńskiego
 • płk dypl. Jerzego Matusiaka
 • mgr Helenę Ewą Stanisławską
 • prof. dr hab. inż. janusza Szoslanda
 • nadinsp. Henryka Tusińskiego

Wyniki wyborów do Rady Naukowej
25.07.2008r.
W wyniku wyborów, przeprowadzonych w dniu 25.07.2008, do Rady Naukowej zostali wybrani następujący pracownicy:
 • adiunkt dr inż. Cichecka Magdalena
 • adiunkt dr Kucińska Iwona
 • adiunkt dr inż. Łandwijt Marcin
 • adiunkt dr inż. Olejnik Magdalena
 • adiunkt dr inż. Polak Jadwiga
 • adiunkt dr inż. Redlich Grażyna
 • asystent mgr inż. Romek Robert
 • asystent mgr inż. Wawrzyniak Jolanta
 • asystent mgr inż. Wilbik-Hałgas Bożena

Przewodniczący Komisji Wyborczej:
mgr inż. Henryk Dzieśnieński

Nowy Zastępca Dyrektora ds Naukowych
02.07.2008r.
Dr hab. inż. MARCIN STRUSZCZYK obejmuje w ITB ”MORATEX” stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Naukowych.

Marcin Henryk Struszczyk urodził się 10 grudnia 1971 roku w Zgierzu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Zgierzu rozpoczął w 1990 roku studia na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkie, kierunek Biotechnologia, specjalizacja Biochemia techniczna.
W czasie studiów brał udział w dwóch zagranicznych praktykach zawodowych: w Centrum Biotechnologicznym Kanvik (Helsinki/Finlandia) oraz na Tampere University of Technology, Institut of Fibre, Textile and Clothing, (Tampere/Finlandia).
Ukończył studia z oceną bardzo dobrą. Pracę dyplomową zatytułowaną Unieruchamianie dekstranazy na nośniku chitozanowym obronił w 1995 roku.
Od 1995 do 2000 roku był doktorantem oraz pracownikiem naukowym w Institut für Organische Chemie und Strukturanalytik, Uniwersytet Poczdamski w Niemczech.
Praca doktorska zatytułowana "Herstellung von Chitosan und einige Anwendungen" (Wytwarzanie chitozanu i jego zastosowania), wykonywana przy współudziale Uniwersytetu Poczdamskiego oraz Fraunhofer Institute (FhG IAP), Departament Celulozy, Teltow/Niemcy, została obroniona w 2001 roku.
W roku 2001, jako kierownik projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, rozpoczął badania w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, a w latach 2004 – 2007 uczestniczył jako Główny Wykonawca w realizacji 4 projektów badawczych oraz rozwojowych.
W 2001 roku dr inż. Marcin H. Struszczyk rozpoczął pracę w spółce TRICOMED S.A., a od 2003 roku, jako Członek Zarządu TRICOMED S.A. ds. badań i rozwoju, był odpowiedzialny za organizowanie i nadzór nad pracami Działu Badań i Rozwoju oraz Laboratorium Kontroli Jakości. W tym czasie opracował, realizował i wdrożył wraz z grupą współpracowników 4 wyroby medyczne:
 • adhezyjny opatrunek silikonowy CODOSIL™ adhesive do leczenia bliznowców;
 • aplikatorium do wprowadzania taśmy urologicznej metodą TOT;
 • dwa typy siatek chirurgicznych do zaopatrywania przepuklin:
  • OPTOMESH™ MacroPore;
  • OPTOMESH™ ThinLight.
W latach 2003 – 2004 uczestniczył w procesie certyfikacji CE wszystkich produkowanych w TRICOMED S.A. wyrobów medycznych. Proces ten dotyczył oceny właściwości chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz retrospektywnych badań klinicznych w zgodności z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą Europejską 42/93/EWG.
W 2006 roku ukończył, z wynikiem bardzo dobrym, studia podyplomowe Biomateriały – Materiały dla medycyny, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczej im. St. Staszica w Krakowie.
W latach 2006 - 2008 pracował jako adiunkt/konsultant w ramach projektu europejskiego: LIDWINE - Multifunctionalized Medical Textiles for Wound (e.g. Decubitus) Prevention and Simulation of Wound Healing na Wydziale Architektury i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Dorobek naukowy dr inż. Marcina H. Struszczyka stanowi 9 opublikowanych oryginalnych prac twórczych, 25 pełnotekstowych, opublikowanych oryginalnych prac w materiałach konferencji międzynarodowych, 2 rozprawy naukowe, 4 zgłoszenia patentowe, 8 wykładów na zaproszenie, 16 referatów wygłoszonych na kongresach międzynarodowych oraz 18 referatów wygłoszonych na kongresach krajowych.
Od 2005 roku jest aktywnie działającym członkiem Komisji Technicznej ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chitynowego.
Marcin H. Struszczyk został nominowany w VI Edycji Polskiego Produktu Przyszłości w kategorii Technologia Przyszłości za opracowanie metody uszczelniania protez naczyń krwionośnych. Dodatkowo dwukrotnie nominowano TRICOMED S.A. do nagrody Lider Innowacyjnych Technologii w 2005 oraz 2007 roku. W 2007 roku firma TRICOMED S.A. otrzymała Wyróżnienie Kapituły Konkursu za Innowacyjność i Budowanie Mostów z Przeszłości w Przyszłość.
W lipcu 2008 otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechniki Łódzkiej.

Ogłoszenie komisji wyborczej
01.07.2008r.
KOMISJA WYBORCZA OGŁASZA TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO RADY NAUKOWEJ:
01.07.2008-14.07.2008

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w formie pisemnej na Druku „Zgłoszenie Kandydata”, stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszej decyzji KOMISJI WYBORCZEJ

LISTA KANDYDATÓW DO RADY ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW ITB ‘MORATEX” W DNIU 15.07.2008

WYBORY DO RADY NAUKOWEJ ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 25.07.2008 O GODZINIE 14.00 W SALI KONFERENCYJNEJ NA I PIĘTRZE

Przewodniczący Komisji Wyborczej:
mgr inż. Henryk Dzieśnieński

Międzynarodowe Targi Techniki Wojskowej BALT MILITARY EXPO
27.06.2007r.
W targach wzięły udział jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie i przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe i opracowujące wyroby służące bezpieczeństwu i obronności kraju.
Instytut eksponował kamizelki i hełmy kuloodporne przeznaczone dla wojska, marynarki, policji i straży granicznej, osobisty zestaw kuloodporny, zestaw dla pirotechnika oraz wyroby dla gospodarki morskiej i służb ratowniczych.
Ekspozycja ITB „MORATEX” spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli marynarki wojennej, straży granicznej, straży miejskiej, służb więziennictwa i agencji detektywistycznych, którzy z uznaniem wyrażali się o wyrobach Instytutu.

Wybory do Rady Naukowej
26.06.2008r.
Dyrektor I.T.B. „MORATEX” zarządzeniem nr. 3/2008 z dnia 20.06.2008 r., powołał Komisję wyborczą ds. Wyborów do Rady Naukowej w składzie:
 • mgr inż. Henryk Dzieśnieński – Przewodniczący
 • Katarzyna Gryszczuk
 • Magdalena Witczak
 • Jacek Koleśnikowski
 • mgr Michał Kawalec

Salon „Nauka dla Gospodarki”
12.06.2008r.
Wystawa organizowana jest co roku podczas największej polskiej imprezy wystawienniczej – targów ITM Polska w Poznaniu.
W tej prestiżowej wystawie wzięły udział wyższe uczelnie oraz jednostki naukowo-badawcze z różnych krajów, prezentując dorobek naukowy i wynalazczy, który może być zastosowany w różnych dziedzinach nauki i gospodarki.
ITB „MORATEX” eksponował osobisty zestaw kuloodporny, kamizelki i hełmy kuloodporne oraz kamizelki kulo-, nożo- i igłoodporne. Wyroby te zostały wysoko ocenione przez Jury konkursowe, a szczególnie osobisty zestaw kuloodporny, który został nominowany do Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Stoisko ITB „MORATEX” odwiedził wicepremier Waldemar Pawlak interesując się wyrobami i działalnością Instytutu.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008
05.06.2008r.
W wystawie wzięły udział jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, jednostki innowacyjno-wdrożeniowe oraz inne przedsiębiorstwa przedstawiając swój dorobek wynalazczy z zakresu różnych dziedzin gospodarki.
ITB „MORATEX” eksponował osobisty zestaw kuloodporny, który spotkał się z dużym zainteresowaniem Jury konkursowego i został nagrodzony Złotym medalem.

Wystawa Tekstylnych Innowacji Technologicznych
17.05.2008r.
Wystaw zorganizowana została podczas obrad Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Tekstylnych (ACTE) w Łodzi.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele krajów Unii Europejskiej.
Przedmiotem obrad były najnowsze osiągnięcia w przemyśle włókienniczym. Zilustrowaniem tej tematyki była zorganizowana przez ITB „MORATEX” wystawa najnowocześniejszych opracowań w zakresie nowatorskich rozwiązań tekstylnych, przedstawiająca różnorodność zastosowania wyrobów włókienniczych. Zaprezentowano nowoczesne rozwiązania osobistych osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
28.04.2008r.
W bieżącym roku ten coroczny Festiwal został zorganizowany po raz ósmy i spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, przemysłowego i gospodarczego.
Podczas Festiwalu przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, wynalazczych, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni i przemysłu przedstawili wyniki prac naukowo-badawczych oraz omówili szereg problemów związanych z różnymi dziedzinami gospodarki w znacznym stopniu dotyczącymi regionu łódzkiego.
Przedstawiciele ITB „MORATEX” wystąpili z cyklem prezentacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych oraz innych prac prowadzonych w Instytucie.
Przedstawiona tematyka związana z wykorzystaniem technologii włókienniczych w wytwarzaniu wyrobów specjalnego przeznaczenia spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników Festiwalu.

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń "SECUREX"
25.04.2008r.
Targi „SECUREX” to największe targi branży zabezpieczeń w Polsce, organizowane w cyklu 2-letnim w Poznaniu.
W bieżącym roku wzięło w nich udział 216 wystawców z 18 krajów prezentując nowoczesne opracowania wyrobów przeznaczonych dla firm, które zajmują się usługami w zakresie ochrony osób i mienia.
ITB „MORATEX” jako jedyny wystawca prezentował nowoczesne rozwiązania osobistych osłon balistycznych takich jak kamizelki i hełmy kuloodporne przeznaczone dla służb konwojowych, ochrony mienia i porządku publicznego oraz najnowsze konstrukcje kompletów przeciwuderzeniowych.
Eksponowane wyroby spotkały się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem gości targowych takich jak policja, agencje detektywistyczne, ochrony konwojów, poczta, banki, służby więzienne, służby celne oraz organizacje związane z bezpieczeństwem publicznym.

Międzynarodowe Tagri Wynalazków w Genewie
6.04.2008r.
Jest to jedna z najbardziej znanych w świecie coroczna wystawa wynalazków i innowacji, na której prezentowane są wyniki prac naukowo-badawczych i opracowań nowoczesnych technologii z różnych dziedzin nauki i gospodarki z całego świata.
ITB „MORATEX” prezentował na targach osobisty zestaw kuloodporny, który spotkał się z dużym zainteresowaniem zwiedzających i został nagrodzony Brązowym medalem.

"Giełda Wynalazków" nagrodzonych w 2007 r.
15.03.2008r.
W dniach 10-15 marca 2008 r. w Warszawie odbyła się "Giełda Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach wynalazczości w 2007 roku. Na tej organizowanej co roku wystawie eksponowane są polskie wynalazki nagrodzone na najbardziej znanych światowych wystawach wynalazków organizowanych w różnych krajach na całym świecie. Jury konkursowe ocenia przedstawione wynalazki i najbardziej wartościowe opracowania nagradza Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub innymi nagrodami związanymi z wynalazczością.
ITB „MORATEX” wziął udział w giełdzie eksponując wyniki prac naukowo-badawczych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższgo nagodził nastepujące wynalazki prezentowane przez Instytut:
 • zestaw dla strzelca wyborowego
 • przestrzenna elastyczna osłona balistyczna
 • wielofunkcyjna osłona balistyczna
 • wkładka chłodząca do hełmu
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007