Poniedziałek, 23 lipca 2018 roku
Konferencje organizowane przez ITB "Moratex"
Konferencja Naukowa 2018 28.06.2018.


Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX” wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zaprasza do udziału w konferencji „Nowoczesne i zaawansowane technologie dla bezpieczeństwa państwa”, która odbędzie się w dniach 28–30 listopada 2018 w Łodzi.

Konferencja ma charakter międzynarodowy, a jej celem jest wymiana informacji oraz nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i europejskimi naukowcami. Skupiamy się na nowych rozwiązaniach technicznych i technologicznych przydatnych do produkcji sprzętu i indywidualnych środków ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ich transferze do praktyki przemysłowej. Spotkanie da uczestnikom szeroki obraz możliwości jakie stwarzają nowoczesne technologie pozwalające wdrażać do praktyki bezpieczne i funkcjonalne rozwiązania, umożliwiające zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących nieść zagrożenie publiczne, w tym katastrof naturalnych i technicznych o znamionach klęski żywiołowej, a także zagrożeń osobistych.

Konferencja zyskała już wsparcie kilku znamienitych Patronów.

Dalsze szczegóły będą sukcesywnie publikowane na stronie dedykowanej Konferencji.


Dear Sirs and Madams,

The Institute of Security Technologies MORATEX, the organizer, has the pleasure to invite You to the 13th International Conference 'The Latest Trends in the Construction and Applications of Ballistic Armour' which will be held on 4-5th of December 2013 in Lodz, POLAND.

Coorganizers of the conference are leaders of ballistic armour design from Russia: Research Institute of Steel NII STALI, Moscow and Centre for High-Strength Materials ARMOCOM, Khotkovo.

The primary goal of the conference is to disseminate the recent scientific achievements and their practical application. Moreover we aim at sharing experience among the participants from scientific and business environments on a global scale.

The conference covers a broad spectrum of issues related to designing advanced ballistic armours, their safety and performance assessment.

We are confident that the influential Participants will provide the highest standards of debate and that the Scientific Committee will support the identification of strategic directions of research in the field of ballistic armours.

Selected papers will be published in 'Fibres & Textiles in Eastern Europe' – the periodical present at the ISI Master Journal List (ISSN 1230-3666), other publications will be included to the conference monograph.

The conference will be held in English.

Yours faithfully,
Organizational comittee


Conference Program

Conference Flyer

Registration Form
Please submit registration forms to conference@moratex.eu
Conference fee:
800PLN / 200€ if paid until 31st of July 2013
1200PLN / 300€ if paid after 31st of July 2013

Abstract Submission Guidelines
Please submit abstracts until 31st of July 2013 to conference@moratex.eu

Full Papers Submission Guidelines
Please submit full texts until 31st of August 2013 to conference@moratex.eu
Submission of full texts is extended to 30th of September 2013.

Map of hotels and transport guidelinesSponsors List
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007