Poniedziałek, 23 lipca 2018 roku
Przetargi

OBWIESZCZENIE O PUBLICZNYM, USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
19.12.2014r.
Ogłoszenie


Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr sprawy: 12/ZP/UL-3/2013
02.12.2013r.
Ogłoszenie


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń:
Młynek kriogeniczny z kompletem akcesoriów.
Płytka z kryształem diamentowym jednoodbiciowym (ATR) do przystawki Smart ITR.
05.03.2014r.
Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o wynikach postępowania - 17.03.2014r.
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń
i mebli laboratoryjnych
Nr sprawy: 12/ZP/UL-3/2013
02.12.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu
gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas (GC/MS)
Nr sprawy: 11/ZP/UL-2/2013
22.11.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ - 27.11.2013r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Pytania i odpowiedzi - 28.11.2013r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania - 04.12.2013r.Ogłoszenia o wynikach postępowania w sprawie 8/ZP/LBB-1/2013 14.08.2013r.
Ogłoszenie o wynikach postępowania


Ogłoszenia o wynikach postępowania w sprawie 9/ZP/OS-S/2013 09.08.2013r.
Ogłoszenie o wynikach postępowaniaOgłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 4/ZP/RB-1/2013
06.06.2013r.

Wyniki postępowania 4/ZP/RB-1/2013
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 6/ZP/OK-B/2013
22.05.2013r.

Wyniki postępowania 6/ZP/OK-B/2013
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 5/ZP/OK-WT/2013
21.05.2013r.

Wyniki postępowania 5/ZP/OK-WT/2013
Przetarg nieograniczony na dostawę odłamków FSP22
Nr sprawy: 8/ZP/LBB-1/2013
01.08.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę kuloodpornych
osłon do samochodu
Nr sprawy: 9/ZP/OS-S/2013
01.08.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 2-6

Załącznik nr 1 (plik zip)

Załączniki nr 2-6 (plik doc)
Przetarg nieograniczony na termomodernizację
budynków ITB "MORATEX"
Nr sprawy: 7/ZP/RB-2/2013
20.05.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 5-12

Załączniki 1-4 (plik zip)

Pytania i odpowiedzi (1) oraz Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o wynikach postępowania (21.06.2013r.)
Przetarg nieograniczony na usługowe
wykonanie podzespołów odbijacza
kątowego oraz przeprowadzenie badań
Nr sprawy: 6/ZP/OK-B/2013
30.04.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik numer 1 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na dostawę wind
morskiego odbijacza kątowego, oraz
na dostawę 450 mb tkaniny technicznej
dwustronnie powlekanej elastomerem
Nr sprawy: 5/ZP/OK-WT/2013
30.04.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik numer 1 do SIWZ
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa
części magazynu na Laboratorium Badań Chemicznych.
Nr sprawy: 4/ZP/RB-1/2013
29.04.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 5-11

Załącznik nr 1 (plik rar)

Załącznik nr 2 (plik rar)

Załącznik nr 3 (plik rar)

Załącznik nr 4 (plik rar)
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 2/ZP/UL-1/2013
18.04.2013r.

Wyniki postępowania 2/ZP/UL-1/2013
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 3/ZP/UB-1/2013
27.03.2013r.

Wyniki postępowania 3/ZP/UB-1/2013
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa
części magazynu na Laboratorium Badań Chemicznych.
Nr sprawy: 1/ZP/RB-1/2013
19.02.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 5-11

Załącznik nr 1 (plik rar)

Załącznik nr 2 (plik rar)

Załącznik nr 3 (plik rar)

Załącznik nr 4 (plik rar)

Pytania i odpowiedzi (1)

Pytania i odpowiedzi (2)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu

Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 14/ZP/KS/2012
30.01.2013r.

Wyniki postępowania 14/ZP/KS/2012
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń laboratoryjnych
Nr sprawy: 2/ZP/UL-1/2013
21.03.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na opracowanie technologii
nanoszenia i konstrukcji powłok interferencyjnych
na próbkach z tworzyw sztucznych, modyfikujących
charakterystykę spektralną promieniowania widzialnego
i podczerwonego (do 2000 nm)
Nr sprawy: 3/ZP/UB-1/2013
14.03.2013r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 12/ZP/KOMP/2012
22.08.2012r.

Wyniki postępowania 12/ZP/KOMP/2012
Unieważnienie postępowania
Sprawa nr: 11/ZP/UL-5/2012
10.08.2012r.

Unieważnienie postępowania 11/ZP/UL-5/2012
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 10/ZP/UL-4/2012
26.07.2012r.

Wyniki postępowania 10/ZP/UL-4/2012
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 7/ZP/RB·1/2012
05.07.2012r.

Wyniki postępowania 7/ZP/RB·1/2012
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 9/ZP/KOMP/2012
13.06.2012r.

Wyniki postępowania 9/ZP/KOMP/2012
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 8/ZP/UL-3/2012
16.05.2012r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia laboratoryjnego - wagosuszarki.

W w/w postępowaniu złożono jedną ofertę. Jest to oferta firmy RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski, Oddział Łódź, ul. Więckowskiego 70, 90-748 Łódź,

Oferta jest ważna i w kryterium cena uzyskała 60 pkt., a w kryterium termin gwarancji 40 pkt. Łącznie oferta uzyskała100 pkt.
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 3/ZP/A/2012/2
24.04.2012r.

Wyniki postępowania 3/ZP/A/2012/2
Przeprowadzenie komputerowej symulacji do opracowania
technologii procesu wtrysku
Nr sprawy: 14/ZP/KS/2012
12.12.2012r.
Ogłoszenie

Wniosek o dopuszczenie do negocjacji
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Nr sprawy: 12/ZP/KOMP/2012
10.08.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę neutralizatora ładunku elektrostatycznego
Nr sprawy: 11/ZP/UL-5/2012
02.08.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń laboratoryjnych
Nr sprawy: 10/ZP/UL-4/2012
11.07.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia laboratoryjnego - wagosuszarki
Nr sprawy: 8/ZP/UL-3/2012
19.04.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Unieważnienie postępowania
Sprawa nr: 3/ZP/A/2012
26.03.2012r.

Unieważnienie postępowania 3/ZP/A/2012
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 4/ZP/UL-1/2012
22.03.2012r.

Wyniki postępowania 4/ZP/UL-1/2012
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 5/ZP/UL-2/2012
15.03.2012r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do miotania odłamków o wysokiej prędkości.

W ww. postępowaniu złożono jedną ofertę. Jest to oferta firmy Beatrinic Supply ApS., Industrivaenget 13, DK- 3400 Hillerod, Dania .
Oferta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 pkt.

Oferta jest ważna i w kryterium cena uzyskała 70 pkt. natomiast w kryterium termin gwarancji 30 pkt. Łącznie oferta uzyskała100 pkt.Przetarg nieograniczony na remont klatki schodowej,
korytarzy i portierni, wykonanie i montaż balustrady
na klatce schodowej, w budynku ITB "MORATEX"
Nr sprawy: 7/ZP/RB-1/2012
05.06.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi (1) oraz modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przetarg nieograniczony na dostawę
sprzętu komputerowego i oprogramowania
Nr sprawy: 9/ZP/KOMP/2012
01.06.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i Odpowiedzi oraz Modyfikacja SIWZ
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" – umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-10-005/08-00
Nr sprawy: 3/ZP/A/2012/2
27.03.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi (1)

Pytania i odpowiedzi (2)
Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych" – umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-10-005/08-00
Nr sprawy: 3/ZP/A/2012
20.03.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do miotania odłamków o wysokiej prędkości
Nr sprawy: 5/ZP/UL-2/2012
05.03.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń laboratoryjnych
Nr sprawy: 4/ZP/UL-1/2012
27.02.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi (3)

Pytania i odpowiedzi (4)Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 1/ZP/AR-PP/W/2012
18.01.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nietkanych wyrobów z wysokowytrzymałych włókien polietylenowych przeznaczonych na wykonanie miękkich wkładów balistycznych do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych.

W ww. postępowaniu złożono jedną ofertę. Jest to oferta firmy DSM Dyneema Mauritslaan 49, 6129 El Urmond, The Netherlands.
Oferta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 pkt.

W w. postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 2/ZP/KOMP/2012
13.01.2012r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą zdalnej administracji dla potrzeb ITB "MORATEX" w Łodzi.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, uzyskali następującą ilość punktów w jedynym kryterium jakim była cena:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Ilość pkt
w kryterium cena
1. IKARIA Sp. z o.o.
94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12/13
91,00
2. APEX SYSTEM Sp. z o.o.
00-108 Warszawa, ul. Zielna 39
93,94
3. ANAVO Cieśluk i Onaszkiewicz s.j.
03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92 lok. 65
89,84
4. PERCEPTUS Sp. z o.o.
65-140 Zielona Góra, ul. Drzewna 30/2A
97,66
5. HPCC HERKULES PC COMPONENTS Sp. z o.o.
90-029 Łódź, ul. Nawrot 114
90,14
6,7. NOWA SYSTEMS Białobrzeski Mirosław
87-100 Toruń, ul Wyszyńskiego 15A/89
97,66
8. ABOO TECHNOLOGY Jarosław Prochal
32-087 Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 242
95,74
9. NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski
43-300 Bielsko-Białą, ul. Aleksandrowicka 50a
100,00
10. IT SERWIS Sp. z o.o.
71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 62.
83,02

Maksymalną ilość (100 pkt.) uzyskała oferta firmy NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski, 43-300 Bielsko-Białą, ul. Aleksandrowicka 50a i została wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty.Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą zdalnej administracji
Nr sprawy: 2/ZP/KOMP/2012
05.01.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi


Przetarg nieograniczony na dostawę nietkanych wyrobów z wysokowytrzymałych włókien polietylenowych
Nr sprawy: 1/ZP/AR-PP/W/2012
04.01.2012r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Unieważnienie postępowania
Sprawa nr: 14/ZP/AR-PP/W/2011
22.12.2011r.
Zamawiający - ITB "MORATEX w Łodzi informuje, iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity - DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nietkanych wyrobów z wysokowytrzymałych włókien polietylenowych przeznaczonych na wykonanie miękkich wkładów balistycznych do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych.

Nie wpłynęła żadna oferta.Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 13/II/ZP/UL4/2011
21.12.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych.

Część nr 1 (łaźnia wodna)
Nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważniono postępowania dla tej części.

Część nr 2 (suszarka)
Złożono 2 oferty.

Oferta firmy MERAZET S.A. 60-203 Poznań, ul. Krauthofera 36 jest niezgodna z wymaganiami SIWZ i zostaje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucona.
Wymagania zawarte w SIWZ określały regulację temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 300°C, przedstawiona przez wykonawcę suszarka posiada regulację temperatury od temperatury otoczenia do 250°C.

Oferta firmy LAB-MED Maciej Klepczyński, 93-285 Łódź, ul. Ozorkowska 11/15 lok. 122 jest niezgodna z wymaganiami SIWZ i zostaje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucona.
Wymagania zawarte w SIWZ określały regulację temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 300°C, przedstawiona przez tego wykonawcę suszarka posiada regulację temperatury od temperatury otoczenia do 250°C.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważniono postępowania dla tej części.

Część nr 3 (cieplarka)
Nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp unieważniono postępowania dla tej części.

Część nr 4 (waga analityczna)
Złożono 2 oferty.

Oferta złożona przez firmę RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski, 26-600 Radom. ul. Bracka 28, jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 pkt.

Oferta złożona przez firmę MERAZET S.A. 60-203 Poznań, ul. Krauthofera 36 jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 81,26 pkt.

Dla Części IV wybrano ofertę firmy RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski, 26-600 Radom. ul. Bracka 28.


Przetarg nieograniczony na dostawę nietkanych wyrobów z wysokowytrzymałych włókien polietylenowych
Nr sprawy: 14/ZP/AR-PP/W/2011
15.12.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę urzadzeń laboratoryjnych
Nr sprawy: 13/II/ZP/UL4/2011
13.12.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi


Unieważnienie postępowania
Sprawa nr: 13/ZP/UL4/2011
13.12.2011r.
Zamawiający - ITB "MORATEX w Łodzi informuje, iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity - DZ.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych:
  • Część I - Łaźnia wodna z funkcją wstrząsania,
  • Część II - Suszarka,
  • Część III - Cieplarka laboratoryjna,
  • Część, IV - Waga analityczna.


Nie wpłynęła żadna oferta.Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 12/ZP/UL/2011
12.12.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń laboratoryjnych.

Część nr 1 (automatyczny uniwersalny ekstraktor 4-stanowiskowy)
Dla ww. części złożono jedną ofertę. Jest to oferta firmy "DONSERV",
02-436 Warszawa, ul. Globusowa 38.
Oferta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 pkt.

Część nr 2 (spektrofotometr UV-VIS-NIR)
Dla ww. części złożono jedną ofertę. Jest to oferta firmy MEDSON s.c. K.Kowalski, D. Wlaź,
62-021 Paczkowo, ul. Średzka 15

W jedynym kryterium jakim była cena oferta firmy MEDSON uzyskała 100 pkt.

W w.w. postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 11/ZP/ABiO/2011
08.12.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej i oprogramowania: kamery do szybkich zdjęć wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowania do analizy ruchu 6D, oprogramowania do analizy ruchu w przestrzeni 2D).

Wybrano ofertę firmy "EC TEST SYSTEMS Sp. z. o.o. ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków. Oferta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 pkt.

W w.w. postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.Przetarg nieograniczony na dostawę urzadzeń laboratoryjnych
Nr sprawy: 13/ZP/UL4/2011
06.12.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi


Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej i oprogramowania
Nr sprawy: 11/ZP/ABiO/2011
30.11.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę urzadzeń laboratoryjnych
Nr sprawy: 12/ZP/UL/2011
02.12.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 10/ZP/MAT- BIUR/2011
17.08.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów papierniczo-biurowych dla potrzeb ITB "MORATEX".

Wybrano ofertę firmy "BIURPAP" J.M.G. Figińscy spółka jawna, ul. Brukowa 28, 91-341 Łódź.
Oferta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 pkt.

Ponadto w ww. postępowaniu ofertę złożyła firma "GROSS" WAZIA spółka jawna, ul. Karola 3, 93-239 Łódź.
Oferta ta w kryterium cena uzyskała – 83,04 pkt.

W ww. postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 8/ZP/AB/2011
12.08.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej: Część nr 1 - Stanowisko badawcze do badań kuloodporności hełmów wg NIJ 0106.01 wraz z oprogramowaniem i urządzeniem rejestrującym.

W w.w. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę Beatronic Supply ApS, Industrivaenget 13, DK-3400Hillerod, Dania.
Oferta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 70,23 pkt.

Ponadto w postępowaniu ofertę złożyła firma EC PROJECT Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.
Oferta, w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 punktów.

Oferta Wykonawcy EC PROJECT zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 zostaje odrzucona w związku z wykluczeniem Wykonawcy na podstawie. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (niespełnienie warunków udziału w postępowaniu – wykaz dostaw i referencje nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego).


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 9/ZP/KOMP/2011
09.08.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb ITB "MORATEX".

W w.w. postępowaniu złożono 2 oferty:

Oferta nr 1 została złożona przez firmę IT SERWIS Sp. z o.o., ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin, Oddział Łódź, ul. Łagiewnicka 102/116/31, 91-456 Łódź.
W jedynym kryterium jakim była cena, oferta ta uzyskała 100 punktów.

Ofertę nr 2 złożyła firma TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 90-135 Łódź, ul. G. Narutowicza 26
W jedynym kryterium jakim była cena, oferta ta uzyskała 93,83 punkty.

W w.w. postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę nr 1 tj. ofertę firmy IT SERWIS Sp. z o.o., ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin, Oddział Łódź, ul. Łagiewnicka 102/116/31, 91-456 Łódź.


Ogłoszenie o wynikach postępowania - część nr 2
Sprawa nr: 8/ZP/AB/2011
08.08.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury badawczej: Część nr 2 - kamera termowizyjna.

W ww. postępowaniu wybrano jedyną złożoną ofertę, tj. ofertę EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków. Oferta jest ważna, nie przekracza kwoty przeznaczonej na zakup 2 i w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała 100 pkt.

W postępowaniu (Część nr 2) nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 7/ZP/UL/2011
18.07.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do badania odporności wybarwień na światło.

W ww. postępowaniu wybrano jedyną złożoną ofertę, tj. ofertę FIRMY KLIMATEST Przemysław Trzynadlowski, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5c, 52-204 Wrocław jako ważną i najkorzystniejszą, która uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:
  • cena – 90 pkt,
  • warunki gwarancji i serwisowania – 0 punktów

Łączna ilość punktów, jaką uzyskała oferta FIRMY KLIMATEST wynosi 90.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów papierniczo-biurowych
Nr sprawy: 10/ZP/MAT-BIUR/2011
29.07.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb ITB "Moratex"
Nr sprawy: 9/ZP/KOMP/2011
15.07.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłosznie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ

Ogłosznie o zmianie ogłoszenia - część 2

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ - część 2

Pytania i odpowiedzi - część 3Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej: stanowiska badawczego do badania kuloodporności hełmów wg NIJ 0106.01 oraz kamery termowizyjnej.
Nr sprawy: 8/ZP/AB/2011
14.07.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPrzetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do badania odporności wybarwień na światło.
Nr sprawy: 7/ZP/UL/2011
06.07.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaUnieważnienie postępowania
Nr sprawy: 6/ZP/US/2011
10.06.2011r.
Unieważnienie postępowaniaPrzetarg nieograniczony na usługę sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń oraz obsługę portierni
Nr sprawy: 6/ZP/US/2011
03.06.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi (10.06.2011)
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 5/ZP/AR-PP/W/2011
27.05.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nietkanych wyrobów z wysokowytrzymałych włókien polietylenowych przeznaczonych na wykonanie partii prototypowej wkładów balistycznych.

W ww. postępowaniu wybrano jedyną złożoną ofertę, tj. ofertę firmy DSM Dyneema, Mauritslaan 49, EL Urmond, Holandia jako ważną i najkorzystniejszą, która w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 4/ZP/TK-AR/2011
04.05.2011r.
ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiału balistycznego w postaci jednostronnego preimpregnatu aramidowo-fenolowego.

W ww. postępowaniu wybrano ofertę firmy PSO "MASKPOL" S.A., Konieczki, 42-140 PANKI jako ważną i najkorzystniejszą, która w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Przetarg nieograniczony na dostawę materiału balistycznego w postaci jednostronnego preimpregnatu aramidowo-fenolowego
Nr sprawy: 4/ZP/TK-AR/2011
21.04.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaOgłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 3/ZP/AR-PP/2011
23.03.2011r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nietkanych wyrobów z wysokowytrzymałych włókien polietylenowych przeznaczonych na wykonanie partii prototypowej wkładów balistycznych.

W ww. postępowaniu w zadaniu 1 wybrano jedyną złożoną ofertę, tj. ofertę firmy DSM Dyneema, Mauritslaan 49, Urmond, Holandia jako ważną i najkorzystniejszą, która w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.

W ww. postępowaniu w zadaniu 2 wybrano jedyną złożoną ofertę, tj. ofertę firmy DSM Dyneema, Mauritslaan 49, Urmond, Holandia jako ważną i najkorzystniejszą, która w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 2/ZP/AR-PP/2011
23.03.2011r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nietkanych arkuszy polietylenowych do produkcji wyrobów balistycznych.

W ww. postępowaniu wybrano jedyną złożoną ofertę, tj. ofertę firmy DSM Dyneema, Mauritslaan 49, Urmond, Holandia jako ważną i najkorzystniejszą, która w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.


W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Przetarg nieograniczony na dostawę nietkanych arkuszy polietylenowych do produkcji wyrobów balistycznych
Nr sprawy: 2/ZP/AR-PP/2011
11.03.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPrzetarg nieograniczony na dostawę nietkanych wyrobów z wysokowytrzymałych włókien polietylenowych przeznaczonych na wykonanie partii prototypowej wkładów balistycznych
Nr sprawy: 3/ZP/AR-PP/W/2011
11.03.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaOgłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 1/ZP/H/2011
21.02.2011r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czerepów hełmu odłamko- i kuloodpornego.

W ww. postępowaniu wybrano jedyną złożoną ofertę, tj. ofertę firmy PSO "MASKPOL" S.A., Konieczki, 42-140 Panki jako ważną i najkorzystniejszą, która w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.


W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.


Przetarg nieograniczony na dostawę czerepów hełmu odłamko- i kuloodpornego
Nr sprawy: 1/ZP/H/2011
14.02.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści SIWZ


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Sprawa nr: 6/ZP/TK-AR/2010/2
02.11.2010r.

Zamawiający - ITB "MORATEX w Łodzi informuje, iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity - DZ.U. Nr 223, poz.1655 z dnia 29.11.2007 z późniejszymi zmianami) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów balistycznych.

Nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 7/ZP/PON/2010
26.10.2010r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie prac rozwojowych polegających na wykonaniu:

  • Dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej 2-óch modeli powłok pontonu modułu mostu przeprawowego
  • Modelu powłoki (3 komory) pontonu modułu mostu przeprawowego z tkaniny poliestrowej powleczonej mieszanką kauczukową
  • Modelu powłoki (1 komora) pontonu modułu mostu przeprawowego z tkaniny poliestrowej powleczonej plastycznym poliuretanem


W ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1 - firmy SPORTIS S.A. ul. Na Dabnik 22, Bojanowo, 84-207 Koleczkowo.


Oferta ta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.


W ww. postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.Przetarg nieograniczony na dostawę mateiałów balistycznych
Nr sprawy: 6/ZP/TK-AR/2010/2
22.10.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Sprawa nr: 6/ZP/TK-AR/2010
21.10.2010r.

Zamawiający - ITB "MORATEX w Łodzi informuje, iż na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity - DZ.U. Nr 223, poz.1655 z dnia 29.11.2007 z późniejszymi zmianami) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów balistycznych.

Nie wpłynęła żadna oferta.

Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie prac rozwojowych
Nr sprawy: 7/ZP/PON/2010
15.10.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Przetarg nieograniczony na dostawę mateiałów balistycznych
Nr sprawy: 6/ZP/TK-AR/2010
13.10.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 5/ZP/KOMP/2010
21.09.2010r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.


W ww. postępowaniu wybrano ofertę nr 1 - firmy "IT SERWIS" Sp.z o.o., ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin, Filia w Łodzi, ul. Łagiewnicka 102/116/31, 91-456 Łódź. Oferta ta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.


Ponadto w postępowaniu ofertę złożyła firma TOYA Systemy Komputerowe Sp z o.o. ul. Narutowicza 26, 90-135 Łódź. Oferta ta jest ważna i w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała 83,95 punktów.


W ww. postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Nr sprawy: 5/ZP/KOMP/2010
08.09.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 4/ZP/TP/2010
13.07.2010r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień ublicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych w postaci toreb papierowych.


W ww. postępowaniu wybrano ofertę firmy LIZARD Leszek Różycki, 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 97, jako ważną i najkorzystniejszą, która w jedynym kryterium jakim była cena, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.


Ogółem w postępowaniu złożono 3 następujące oferty:


Nr oferty Nazwa i adres oferenta Wartość brutto oferty w zł. Liczba pkt w kryterium cena
1 LIZARD Leszek Różycki, 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 97 3.617,30 100
2 K. Sanecka, P. Włodarczyk VERSUS Agencja Reklamy S.C. ul. Gabrieli Zapolskiej 38/216 30-126 Kraków 6.093,90 59,36
3 EKODRUK Andrzej Kowalik, Marek Kufirski SP.J. ul. Wolności 2A 01-018 Warszawa 5.429,00 66,63

Ogłoszenie o wynikach postępowania
Sprawa nr: 3/ZP/AR-PP/2010
08.07.2010r.

ITB "MORATEX" w Łodzi, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zmianami) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nietkanych arkuszy polietylenowych.


W ww. postępowaniu wybrano ofertę firmy DSM Dyneema, Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond, The Netherlandes.


Oferta jest ważna w jedynym kryterium jakim była cena uzyskała maksymalną ilość punktów – 100.


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007